Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Op dinsdag 8 oktober 2019 was er een bijeenkomst voor bewoners, ondernemers en instellingen in het Pakhuis de Zwijger (in de IJ zaal). Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente Amsterdam en UvA en stond in het teken van participatie rondom verschillende thema's die spelen, zoals leefbaarheid, voorrang voor fietsers of voetgangers en duurzaamheid in het Universiteitskwartier.

Tijdens de avond waren zo’n 130 aanwezigen die de hoofdlijnen van het Strategisch Masterplan kregen gepresenteerd. UvA-bestuurder Jan Lintsen benadrukte de meerwaarde van de ontwikkeling van het Universiteitskwartier voor de stad. Daarna volgden interessante inleidingen van stedenbouwkundigen van gemeente en Bureau West 8 en gaven bewoners, gemeente en UvA hun visie op ontwikkelingen in het Universiteitskwartier. Hotel The Grand gaf een leuk inkijkje in wat zij zoal onderneemt op het gebied van verduurzaming. Bewoners spraken hun waardering uit over het doorlopen proces. Stadsdeelbestuurder Ilse Griek besloot de avond met de constatering dat participatie voorafgaand aan formele inspraakmogelijkheden heeft bijgedragen aan het tot elkaar brengen van partijen en lichtte toe dat er op deelaspecten van het plan vervolgbijeenkomsten worden georganiseerd. 

Diverse thema’s belicht

De thema’s die belicht werden zijn: is er een goede balans tussen studeren, werken, wonen en bezoeken? Weet het gebied zijn eigenheid en monumentaliteit te versterken? Zal het er rustig, sereen maar ook levendig kunnen zijn? Zijn er voldoende uitdagingen om te verduurzamen en te vergroenen? De komende periode organiseert de Gemeente Amsterdam met de UvA een aantal verdiepingssessies op specifieke gebieden en/of thema’s. Hier leest u het volledige verslag van de avond.

Meer achtergrondinformatie vindt u terug op www.amsterdam.nl/projecten/universiteitskwartier.