Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Begin juli starten de bouwwerkzaamheden in het voormalige CREA-pand aan de Grimburgwal.

Voormalig CREA-pand

Na de Bijzondere Collecties en BG1 (Mediastudies en Archeologie) is het voormalige CREA-gebouw het volgende monument dat de UvA in het kader van de ontwikkeling van de Binnenstadcampus aanpakt.

Het pand aan de Grimburgwal (Turfdraagsterpad 15-17) biedt in de nabije toekomst onderdak aan de opleidingen van Kunst-, Religie- en Cultuurwetenschappen. Begin juli wordt gestart met het bouwklaar maken van de binnenkant van het gebouw. Hierdoor krijgt de UvA meer inzicht in de bouwtechnische kwaliteiten van het pand. Op basis hiervan kunnen de plannen voor de definitieve restauratie van het monumentale gebouw die begin volgend jaar gepland staan, geoptimaliseerd worden. De voorbereidende werkzaamheden lopen van begin juli tot medio augustus.

Hoewel werkzaamheden helaas altijd overlast met zich meebrengen, doet de UvA er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Doordat de meeste werkzaamheden aan de binnenkant van  het gebouw plaatsvinden, verwachten wij dat de overlast beperkt is. Wel moet het vrijkomende materiaal uit het pand worden afgevoerd. De UvA maakt hierover goede afspraken met de aannemer door onder meer gebruik te maken van vaste tijden waarbinnen het puin afgevoerd mag worden.

Ontwikkeling Binnenstadcampus

Met de verbouwing van het oude CREA-gebouw breekt de volgende fase van de realisatie van de Binnenstadcampus aan. De ontwikkeling van de Binnenstadcampus is onderdeel van het beleid van de UvA om verwante wetenschappelijke disciplines in vier open stadscampussen bij elkaar te brengen. Het doel is om de samenwerking tussen verschillende opleidingen, het bedrijfsleven en instituten zoals het KNAW en NWO te bevorderen omdat dit bijdraagt aan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs. Het biedt tevens de mogelijkheid om gebouwen efficiënter te gebruiken en onderzoeks- en onderwijsvoorzieningen te verbeteren. 

Meer informatie of vragen?

Meer informatie over de ontwikkeling van de Binnenstadcampus kunt u vinden op www.uva.nl/binnenstad. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Carin Bosboom, Omgevingsmanager HuisvestingsOntwikkeling: T +31 (0)20 525 7704 ( bij geen gehoor: + 31 (0)20  525 24 43) of stuur een e-mail naar: omgevingsmanager-binnenstadcampus-bb@uva.nl

Lees meer over het bouwklaar maken van het interieur van het voormalig CREA pand in het BLVC kader