Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Tijdens de inmiddels derde editie van de Koffie met de Buren afgelopen 10 juni zijn de komende werkzaamheden aan het voormalige CREA pand aan de Grimburgwal aan de orde gekomen.

Het voormalig CREA pand aan de Grimburgwal

In de eerste fase van de werkzaamheden, van begin juli tot medio augustus, wordt het interieur van het pand bouwklaar gemaakt. Op basis hiervan kunnen de plannen voor de definitieve renovatie van het monumentale gebouw die begin volgend jaar gepland staat (fase 2), geoptimaliseerd worden.

Planning en werkzaamheden

Het bouwklaar maken van het pand betekent dat er een asbestssanering plaatsvindt en dat de binnenzijde casco wordt gemaakt. Tijdens de eerste asbestinventarisatie zijn er vijf asbestplekken gevonden. Hiervan zullen de eerste drie plekken in fase 1 verwijderd worden, de laatste twee plekken komen in fase 2 aan bod wanneer de gehele vloer eruit gaat. Bij het voorgeschreven en geplande nadere onderzoek zijn nog drie plekken met asbest gevonden. Deze worden nu direct meegenomen. Het verwijderen van asbest vindt plaats volgens wettelijk voorgeschreven maatregelen. Dit gebeurt in containment, een speciaal gemaakte ruimte waarin met onderdruk gewerkt wordt zodat asbestdeeltjes niet buiten deze ruimte kunnen komen.

Het casco maken van de binnenzijde van het pand wil zeggen dat de zogenoemde niet-authentieke, later toegevoegde voorzieningen worden weggehaald. Hier valt te denken aan de vloerbedekking, oud sanitair en beschadigde plafonds. Deze inpandige werkzaamheden zullen naar verwachting weinig overlast veroorzaken, de aannemer heeft aangegeven dat er in principe alleen met handgereedschap wordt gewerkt.

De UvA doet er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Onder andere door duidelijke afspraken te maken met de aannemer over bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. In het zogeheten BLVC- kader is vastgelegd wat de afspraken zijn tussen de Universiteit van Amsterdam en de aannemer ten aanzien van de werkzaamheden in fase 1. De start van de werkzaamheden gaat iets minder voortvarend dan verwacht waardoor de doorloop in de tweede helft van augustus mogelijk iets langer zal zijn dan eerder verwacht. Met het oog op onder andere de entreeweek wordt dit goed in de gaten gehouden.

Fase 2 van de werkzaamheden start in januari 2014 en zullen naar verwachting 12 maanden in beslag nemen. Het betreft de eigenlijke renovatie van het monumentale gebouw. Het  dak en de gevel wordt hersteld, de resterende asbestplekken worden verwijderd en alle verdiepingen worden opnieuw ingebouwd en ingericht.

Presentatie campusontwikkeling

Kom ook naar de Koffie met de Buren

Met regelmaat organiseert de Universiteit van Amsterdam een Koffie met de Buren om de laatste stand van zaken en ontwikkeling rondom de Binnenstadcampus te bespreken. Heeft u interesse om ook te komen naar een van deze bijeenkomsten en ontvangt u de uitnodiging niet per post? Dan kunt u via de verzendlijst aangeven de uitnodiging digitaal te willen ontvangen.

In het verslag van de Koffie met de Buren van afgelopen 10 juni kunt u teruglezen wat er deze avond is  besproken. Naar verwachting wordt er in oktober een nieuwe Koffie met de Buren georganiseerd om de werkzaamheden in fase 1 te evalueren en de volgende fase van de werkzaamheden te bespreken. 

Vragen of opmerkingen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Carin Bosboom, omgevingsmanager HuisvestingsOntwikkeling: T +31 (0)20 525 7704 ( bij geen gehoor: + 31 (0)20  525 24 43) of stuur een e-mail naar: omgevingsmanager-binnenstadcampus-bb@uva.nl 

Ga naar het BLVC kader Ga naar het verslag van de Koffie met de Buren van 10 juni 2013