Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De afgelopen maanden hebben verschillende betrokken partijen gewerkt aan twee mogelijke scenario’s voor de invulling van de Binnenstadscampus. De stuurgroep Binnenstadscampus heeft besloten om de uitwerking van de scenario’s te beperken tot de locatie voor de UB.

X
UB op het BG-terrein

Twee ontwerpen UB

Begin september stelde de stuurgroep dat er op korte termijn een keuze gemaakt moet worden voor de locatie van de nieuwe UB (in de Oudemanhuispoort of in het Zusterhuis en de Tweede Chirurgische kliniek op het Binnengasthuisterrein). Daarna wordt op basis van de locatie van de UB de invulling van de campus verder uitgewerkt. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken voor de locatie van de UB is het noodzakelijk dat er twee vergelijkbare ontwerpen gemaakt worden. Voor de UB op het Binnengasthuisterrein is er al een uitgewerkt ontwerp. Voor de UB in de Oudemanhuispoort is vorig jaar een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek wordt komende weken een schetsontwerp gemaakt. 

x
UB in de Oudemanhuispoort

Raadplegen academische gemeenschap

Volgens de huidige planning worden de twee ontwerpen in het eerste kwartaal 2017 voorgelegd aan de academische gemeenschap. Door middel van verschillende bijeenkomsten en uitingen wordt de academische gemeenschap geïnformeerd over de twee mogelijke locaties voor de UB zodat zij daarna een weloverwogen keuze kan maken voor een van de locaties. Het College van Bestuur beslist uiteindelijk over de locatie. 

Blijf op de hoogte

Via deze website houden we je op de hoogte over de bijeenkomsten en ontwikkelingen van de campus. Heb je vragen over dit bericht of wil je meer weten over de ontwikkelingen op de Binnenstadscampus? Neem dan contact op met Thomas Vernooy, omgevingsmanager van de Binnenstadscampus, 020 – 525 7724.