Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

'Als we ons hiermee profileren, heeft dat grote aantrekkingskracht op topwetenschappers uit de hele wereld', zegt Henk Wals, voorzitter directieteam KNAW-cluster.

X
Henk Wals

Vanaf 1 oktober vormen het Meertens Instituut, het Huygens ING en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) samen het KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen) Humanities Cluster, met bij elkaar zo’n driehonderd medewerkers. 

Henk, tevens directeur van het IISG, legt uit dat wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen samenwerking vereisen. 'Zoals ontwikkelingen op het gebied van techniek en valorisatie. Door ICT-mogelijkheden verandert ons data-onderzoek bijvoorbeeld ingrijpend. Ook kunnen we als geesteswetenschappers een belangrijkere rol spelen in maatschappelijke discussies over migratie, identiteit enzovoorts. Wij doen onderzoek naar dergelijke thema's en onze kennis is van toegevoegde waarde.

Waardevolle inzichten voor beleidsmakers

Om in te spelen op die ontwikkelingen zijn investeringen nodig. 'De afzonderlijke KNAW-instituten zijn te klein om dit te doen. Maar als we bijvoorbeeld de ICT-afdelingen samenvoegen, kan dat wel en kunnen we efficiënter werken. Ook onderzoek kunnen we beter gezamenlijk oppakken, vanuit diverse vakgebieden bekijken en verbanden leggen. Neem onderzoek naar migratie. Zodra mensen in een land aankomen, speelt de identiteitsvraag: in hoeverre moeten migranten assimileren; in hoeverre beïnvloeden ze hun omgeving met bijvoorbeeld taal. IISG doet onderzoek naar arbeidsmigratie, het Meertens naar taal en cultuur. Door samenwerking kunnen nieuwe waardevolle inzichten ontstaan waaraan beleidsmakers wellicht iets hebben.' 

Koffieautomaat

'Het is mooi om samen te werken op één plek', zegt Henk, die van mening is dat veel onderzoeksideeën juist ontstaan als je elkaar treft. 'Bij de koffieautomaat bij wijze van spreken. Grote bedrijven als Apple ontwikkelen om die reden eigen campussen met allerlei activiteiten voor medewerkers.' Daarom is hij blij dat Humanities nu onderdeel van de Binnenstadscampus is. 'Wij werkten altijd al nauw samen met de UvA, maar dat kunnen we nu nog verder uitbouwen. Als je mensen bij elkaar brengt, krijg je uitwisseling. Dat proces kun je niet sturen, maar wel faciliteren. Door veel ontmoetingen te organiseren: borrels, lezingen, bootcamps, hackathons et cetera. Je plant zaadjes, geeft af en toe water en hoopt dat er iets bloeit.'

Omarm de dynamiek

Hoe de Binnenstadscampus er over vijf jaar uitziet? 'Dat weet ik niet', zegt Henk. 'Als cluster Humanities hoop ik bijvoorbeeld dat we met ons onderzoek meer impact in de maatschappij hebben. En misschien hebben zich extra instituten bij ons cluster gevoegd. Of we met IISG dan ook op de campus zitten? Voorlopig is hier geen plaats voor vijftig kilometer archief.' Dat hij niet weet hoe de toekomst eruitziet, vindt hij niet erg. Als sociaaleconomisch historicus is Henk juist gecharmeerd van het feit dat altijd alles in beweging zal zijn en verandert. 'Mijn devies: wen eraan en probeer die dynamiek te omarmen.'