Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De Raad van State (RvS) heeft het beroepschrift tegen het bestemmingsplan “Eerste herziening bestemmingsplan Postcodegebied 1012” en de hieraan verbonden omgevingsvergunning van de Universiteitsbibliotheek (UB) op het Binnengasthuisterrein (BG-terrein) ongegrond verklaard. Hierdoor zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden en is de weg vrijgemaakt voor de UvA om de UB op het BG-terrein te realiseren.

X
Artist impression Universiteitsbibliotheek op het BG-terrein

In de zomer van 2015 heeft de Amsterdamse gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Het stadsdeel Centrum heeft vervolgens de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe UB op het BG-terrein afgegeven. Na deze vaststelling volgde een termijn van zes weken, waarin een ieder die zich niet kon vinden in deze besluiten, de mogelijkheid had beroep in te stellen bij de RvS. Er is in deze periode één beroepschrift ingediend. De Raad van State heeft op 16 maart de uitspraak bekend gemaakt.

Uitwerking scenario’s Binnenstadscampus

De UvA werkt op dit moment twee scenario’s uit voor de inrichting van de Binnenstadscampus die op termijn voorgelegd zullen worden aan de academische gemeenschap. Tot die tijd zal er dan ook geen start gemaakt worden met de uitvoering van de Binnenstadscampus.

Kijk hier voor meer informatie over de uitspraak van de RvS.