Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De afgelopen jaren heeft de UvA gewerkt aan de realisatie van vier open stadscampussen. De Binnenstadscampus is de vierde en laatste campus die de UvA ontwikkelt. In de toekomst wordt deze campus de thuisbasis voor studenten en medewerkers van de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Universiteitsbibliotheek (UB).

X
Binnenstadscampus

Uitwerking twee scenario's inrichting Binnenstadscampus

In december heeft de stuurgroep Binnenstadscampus geadviseerd om de twee verschillende scenario's voor de Binnenstadscampus tot een (voorlopig) ontwerp uit te werken. Door de uitwerking kunnen beide scenario's goed vergeleken worden en kan een afgewogen keuze gemaakt worden voor de inrichting van de campus. De leden van het CvB hebben het advies opgevolgd.

Uitbreiding programma

Het ene scenario is de huidige, waarbij de Universiteitsbibliotheek (UB) in de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis gehuisvest wordt en de overige panden ingericht worden voor de geesteswetenschappen. Het andere scenario gaat uit van de UB in de Oudemanhuispoort. In de overige panden, inclusief de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis, komt onderwijs en onderzoek voor de geesteswetenschappen. Aan het programma voor de Binnenstadscampus worden ook extra functies toegevoegd zoals een congresruimte en een aula voor promoties. Deze extra functies worden in beide scenario's meegenomen. 

X
Binnenstadscampus

Planning

De doorlooptijd van de uitwerking van de scenario’s is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de raadpleging van de academische gemeenschap, die eind eerste kwartaal 2016 gepland stond, naar achteren verschoven wordt. Dit kan pas plaatsvinden als beide scenario's op gelijkwaardig niveau uitgewerkt zijn. 

Achtergrondinformatie

Begin februari verschijnt de krant over de Binnenstadscampus met daarin een interview met Maria Heijne (directeur UB), Gerard Nijsten (directeur bedrijfsvoering FGw) en Cees van der Wolf (directeur HuisvestingsOntwikkeling UvA). In dit interview wordt inhoudelijk ingegaan op de gemaakte keuzes. 

Lees meer in het nieuwsbericht van 26 november 2015