Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Half december stopt Chérie van der Meer als omgevingsmanager van de Binnenstadscampus. Twee jaar lang was Cherie het eerste aanspreekpunt voor de Binnenstadscampus voor studenten en medewerkers en de schakel tussen de UvA en omgeving. ‘Een bijzondere gebiedsontwikkeling in een prachtig stukje Amsterdam. Maar ook één die flink wat dynamiek en hobbels kent, wat het nog interessanter maakt. Erg speciaal dat ik hier onderdeel van mocht zijn ’, aldus Chérie. Thomas Vernooy heeft Cherie per 14 december opgevolgd.

X
Thomas Vernooy

Geboren en getogen in Amsterdam

Thomas Vernooy is een oude bekende van de Amsterdamse binnenstad: ‘Ik ben geboren en getogen in Amsterdam en ken de binnenstad goed. Daarnaast ben ik, door mijn werk aan bouwprojecten bij de gemeente Amsterdam, bekend met de vaak ingewikkelde problematiek die bouwen in de binnenstad met zich meebrengt. Een gebied als de Binnenstadscampus kent veel verschillende stakeholders met vaak ieder eigen belangen en inzichten. Ik zie het als mijn opgave daar een balans in te vinden. En dat begint met zichtbaar te zijn voor partijen, door het gesprek met elkaar aan te gaan, in de buurt en in de werkorganisatie. Ik kijk er naar vooruit een aandeel te hebben in deze bijzondere gebiedsontwikkeling, zoals Chérie stelt’. Naast Amsterdam heeft Thomas ook gewerkt als programma- en omgevingsmanager bij de gemeenten Utrecht en Zeist en is hij goed thuis in wat er komt kijken bij gebieds- en vastgoedontwikkeling. 

Taak

De omgevingsmanager is het aanspreekpunt voor de omgeving, inventariseert de belangen van de bij de campusontwikkeling betrokken partijen en probeert deze zo goed als mogelijk te verenigen met het belang van de ontwikkeling. De omgevingsmanager zorgt voor tijdige communicatie met stakeholders (studenten, medewerkers, omwonenden, ondernemers, gemeente, etc) en betrekt hen bij de voortgang van de campusontwikkeling. Tevens bewaakt hij/zij de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid tijdens de (bouw)werkzaamheden.