Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Wat zijn de actuele plannen van de UvA op het Binnengasthuisterrein? Blijft het groen behouden en is het campusgebied straks nog voor iedereen toegankelijk? Vragen van bewoners tijdens 'Koffie met de buren', een avond waarop de UvA de buurt informeerde over de stand van zaken rondom de Binnenstadscampus.

X

Chérie van der Meer, omgevingsmanager van de Binnenstadscampus, geeft een korte terugblik op het afgelopen jaar. Een jaar waarin onder meer de bouw van de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) on hold is gezet en het gerenoveerde gebouw aan het Turfdraagsterpad in gebruik is genomen door Kunstgeschiedenis en Algemene Cultuurwetenschappen van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Ook stelt zij Thomas Vernooy voor die Chérie als omgevingsmanager medio december 2015 heeft op gevolgd. 

Kritisch

Programmamanager van de Binnenstadscampus Laura Sandwijk vertelt dat wisselende studentenaantallen, onvrede over het beleid van de UvA en financiële overwegingen, ertoe leidden dat de UvA de plannen voor de Binnenstadscampus nog eens kritisch onder de loep heeft genomen. De uitkomst? 'De campus voor de Faculteit der Geesteswetenschappen en de UB komt op en rond het Binnengasthuisterrein. Maar we kijken naar een alternatieve verdeling van onderwijs en onderzoek over de bestaande gebouwen. We onderzoeken bijvoorbeeld of verplaatsing van de UB naar de Oudemanhuispoort kwalitatief en financieel beter is dan nieuwbouw voor de UB. ' 

x
Oudemanhuispoort

Leefbaarheid

Bewoners willen het gebied vooral toegankelijk en leefbaar houden. Dit is, aldus Van der Meer geen probleem. 'Het campusgebied is openbare ruimte en blijft dus voor iedereen toegankelijk. Stadsdeel, bewoners en de UvA zijn en blijven met elkaar in overleg over de herinrichting en leefbaarheid van het gebied.'

Veel aanwezigen reageren positief op de herijking van de plannen. Bert Nap, bewoner van het gebied: 'Enerzijds blijven de gebouwen op de campus nu langer leeg, maar anderzijds is het een kans om samen met de buurt een nieuw en goed overzichtsplan te maken.' 

Losse schroeven

Anderen betreuren het dat alles nu op losse schroeven staat. Pauline Buurma, straatmanager Binnenstad vond de plannen voor de nieuwe UB mooi. 'Nu gaat het weer langer duren.' Samen met Gretske de Jong, voorzitter van de ondernemersvereniging Rokin, kijkt ze uit naar de komst van studenten naar de campus. 'Ze brengen levendigheid.'

Het verslag van de avond wordt op korte termijn online geplaatst onder publicaties.