Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De UvA heeft in de afgelopen jaren samen met de gemeente Amsterdam, stedenbouwkundig bureau West 8 en diverse in- en externe stakeholders gewerkt aan het Strategisch Masterplan Universiteitskwartier (SMP). In maart ligt dit document ter inspraak bij de gemeente. Op 1 maart organiseren we daarom een online bijeenkomst voor alle huidige en toekomstige medewerkers en studenten op het UK, over de inhoud van het SMP en de actuele ontwikkelingen in het Universiteitskwartier (UK).

Strategisch Masterplan

Dit plan beschrijft vanuit strategische uitgangspunten de basis voor diverse deelprojecten die hieruit voortvloeien. Je kunt hierbij denken aan het ontwerp van de universiteitsgebouwen en de openbare ruimte, maar ook thema’s zoals mobiliteit, logistiek, en duurzaamheid.  
 
In deze bijeenkomst zullen deze uitgangspunten nader toelichten en aangeven wat dit plan betekent voor de UvA en haar studenten en medewerkers. Wat is de waarde van het UK voor de stad? En wat betekent deze nieuw visie voor onze gebouwen, het toekomstige werken en de verdeling van UvA-functies en -faciliteiten in het gebied?

Actuele ontwikkelingen Universiteitskwartier 

Het SMP is een goede basis om dit historische deel van Amsterdam te (her)ontwikkelen tot een uniek stedelijk gebied. Maar het historische kader betekent in dit geval ook dat we rekening moeten houden met onze bouwplanning en financiële mogelijkheden. Recentelijk is hier een nieuwsbericht over gepubliceerd. Tijdens de bijeenkomst zullen we daarom een toelichting geven op de voortgang in relatie tot het SMP. 

Opzet en programma bijeenkomst

Sprekers:

 • Jan Lintsen (College van Bestuur) 
 • Kees Lammers (Directeur HuisvestingsOntwikkeling) 
 • Dennis Coenraad (Programmamanager UK) 
 • Penne Hangelbroek (West 8)  
 • Guido Wallagh (Moderator, INBO)

Datum:     1 maart 
Tijd:           12.30 - 14.00 uur
Locatie:     Online, inloglink volgt na aanmelden

Programma:

 • Welkom (Guido Wallagh) 
 • Toelichting actualiteit (Jan Lintsen)  
 • Toelichting op het proces SMP (Kees Lammers) 
 • Cultuurhistorie + stedenbouwkundig concept SMP (Penne Hangelbroek) 
 • Toelichting thema’s + profilering gebouwen/gebied (Dennis Coenraad) 
 • Vragenronde

Tijdens deze bijeenkomst zal er voldoende ruimte zijn om ook vragen te stellen, die de moderator verzamelt voor de sprekers. In de vragenronde is er ook gelegenheid vragen te stellen aan de gemeente.

Meer informatie en aanmelden 

Je kunt je voor de bijeenkomst aanmelden via universiteitskwartier-ho@uva.nl. Je ontvangt hierna een link naar de digitale bijeenkomst en het volledige programma. De bijeenkomst zal worden opgenomen en wordt beschikbaar gesteld aan degenen die niet aanwezig kunnen zijn.