Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Deze week wordt er gestart met funderingsonderzoek bij de Gasthuiskerk, gelegen achter het Allard Pierson aan het Turfdraagterspad. De werkzaamheden starten op 31 maart en duren naar verwachting maximaal twee weken. Vanaf 1 april is er enige geluidsoverlast te verwachten van de werkzaamheden.

**Update 3 april: parkeren ten behoeve van deze werkzaamheden vindt plaats voor gebouw BG1**

Werkzaamheden 31 maart: vooronderzoek fundering

Op dinsdag 31 maart wordt er gestart met de ‘lintvoegwaterpassing’. Deze meting is een scheefstandmeting aan de gevel. Bij deze meting wordt een horizontale voeg van het metselwerk op een aantal plaatsen ingemeten met een waterpasinstrument (horizontale lijn). Deze meting geeft een beeld van de relatieve vervormingen in de gevel en daarmee een beeld van de fundering. Ook vindt er een vloerveldwaterpassing plaats. Hier wordt de vloer op een aantal plaatsen langs de funderingslijnen en balkopleggingen ingemeten met een waterpastoestel. Op deze manier kunnen we de eventuele verplaatsing van de vloer en de muren in kaart brengen. Gelijktijdig wordt ook de gevel geschouwd.

De vloerwaterpassing vindt van binnenuit plaats, de overige werkzaamheden worden vanaf de buitenkant van het pand gedaan. De werkzaamheden worden op eigen terrein uitgevoerd aan de kant van de binnentuin achter het Allard Pierson. Er wordt bij deze werkzaamheden geen hinder verwacht.

Werkzaamheden vanaf 1 april: graafwerkzaamheden

Op woensdag 1 april starten de graafwerkzaamheden en worden er putten geslagen, dit duurt tot ca. 15 april. Het geluid van de graafmachine en het slaan van putten in de ondervloer om bij de fundering te komen kan geluidshinder met zich meebrengen. Gezien de start van deze werkzaamheden naar voren is getrokken, was het niet mogelijk u daar eerder van op de hoogte te stellen.

Meer informatie

De werktijden zijn van 07.00 tot 16.00 uur. Om rekening te houden met direct omwonenden en ondernemers zullen de werkzaamheden waarbij geluidsoverlast verwacht wordt zoveel mogelijk plaatsvinden na 08.00 uur. Voertuigen ten behoeve van het personeel worden op eigen grond van de UvA geparkeerd voor gebouw BG1 langs het Turfdraagsterspad. Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met Chris Kleijn, de uitvoerder via Tentij, via telefoonnummer  06 -1158 6591.

Toekomst Gasthuiskerk

Momenteel is het pand in gebruik door het Allard Pierson. Er wordt nu onderzocht of er in de toekomst ook andere UvA-gerelateerde gebruiksfuncties aan kunnen worden toegekend. Zodra daar meer over bekend is zullen wij dit kenbaar maken.