Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De themabijeenkomst van 14 januari over bereikbaarheid en logistiek vervalt en verschuift naar dinsdag 11 februari van 20.00 - 22.00 uur. Voorafgaand is er een extra bijeenkomst over de openbare ruimten in relatie tot de stedenbouw. Deze vindt plaats op dinsdag 28 januari van 20.00 tot 22.00 uur in de Waalse Kerk.

Themabijeenkomsten

Openbare ruimten Slijkstraat, Vendelstraat, Binnengasthuisstraat en Allard Pierson hof
Datum Dinsdag 28 januari 2020
Locatie Waalse Kerk, Walenpleintje 159
Tijd 20.00 - 22.00 uur

De gemeente Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam onderzoeken de openbare ruimte in relatie tot stedenbouwkundige voorstellen voor het Universiteitskwartier. Hierbij moet rekening gehouden worden met verschillende belangen. Zo moeten de veranderingen aansluiten bij de uitgangspunten die de gemeente, UvA en de buurt hebben benoemd. Tijdens de extra themabijeenkomst wordt stil gestaan bij vier openbare ruimten:

  • Allard Pierson hof in relatie tot de Gasthuiskerk.
  • Vendelstraat en Binnengasthuisstraat in relatie tot BG3
  • Vendelstraat tussen Universiteitsbibliotheek en BG5
  • Slijkstraat in relatie tot de verbouwing van de Oudemanhuispoort

Per locatie wordt aangegeven wat de opgave is, welke ideeën verkend worden, wat de voordelen en dilemma's bij elk idee zijn en welke voorkeur de gemeente en/of UvA hebben. Door de buurt hierin mee te nemen, zal duidelijker worden welke afwegingen er gemaakt worden en waarover de vragen en zorgen vanuit de buurt zijn.

Bereikbaarheid en logistiek
Datum Dinsdag 11 februari 2020 (in plaats van 14 januari 2020)
Locatie Brakke Grond, tu inzaai (Nes 45)
Tijd 20.00 - 22.00 uur

De bereikbaarheid van het Universiteitskwartier zal veranderen. Deels omdat voor het Universiteitskwartier de voetganger en de fietser voorrang krijgen. En deels omdat het beleid van de gemeente Amsterdam erop gericht is om de binnenstad autoluw en gedeeltelijk autovrij te maken. Maar hoe is het Universiteitskwartier voor bewoners, ondernemers en bezoekers straks nog bereikbaar? Hoe zal de logistiek verlopen? Welke alternatieven zijn er denkbaar, bijvoorbeeld via vervoer over het water? En wat voor invloed heeft het onderhoud van bruggen en kades
op de bereikbaarheid van het gebied? Tijdens deze themabijeenkomst wordt aangegeven waarover al duidelijkheid is en waarover nog onderzoek loopt.

Meer informatie

U bent van harte welkom op de themabijeenkomsten die u aanspreken. Van elke bijeenkomst wordt verslag gedaan op www.amsterdam.nl/universiteitskwartier. Op deze website is ook meer achtergrondinformatie te vinden.