Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De gemeente Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam onderzoeken de openbare ruimte in relatie tot stedenbouwkundige voorstellen voor het Universiteitskwartier. Hierbij moet rekening gehouden worden met verschillende belangen. Zo moeten de veranderingen aansluiten bij de uitgangspunten die de gemeente, UvA en de buurt hebben benoemd.

Detail Summary
Datum 28 januari 2020
Tijd 20:00 - 22:00

Tijdens de extra themabijeenkomst wordt stil gestaan bij vier openbare ruimten:

  • Allard Pierson hof in relatie tot de Gasthuiskerk.
  • Vendelstraat en Binnengasthuisstraat in relatie tot BG3
  • Vendelstraat tussen Universiteitsbibliotheek en BG5
  • Slijkstraat in relatie tot de verbouwing van de Oudemanhuispoort

Per locatie wordt aangegeven wat de opgave is, welke ideeën verkend worden, wat de voordelen en dilemma's bij elk idee zijn en welke voorkeur de gemeente en/of UvA hebben. Door de buurt hierin mee te nemen, zal duidelijker worden welke afwegingen er gemaakt worden en waarover de vragen en zorgen vanuit de buurt zijn.

Locatie: Waalse Kerk, Walenpleintje 159