Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De Universiteit van Amsterdam gaat de komende jaren veel investeren in hun gebouwen op en rondom het Binnengasthuisterrein en de Oudemanhuispoort (Universiteitskwartier). Onlangs is gestart met de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe Universiteitsbibliotheek op het Binnengasthuisterrein. Om deze ontwikkelingen van een samenhangend ruimtelijk kader te voorzien, wordt een Strategisch Masterplan opgesteld. Bij het opstellen van dit plan horen wij graag uw mening. Wat waardeert u aan het gebied? Wat moet er anders? Wat zijn volgens u de kernwaarden voor de toekomst van dit gebied? En wat vindt u van de ideeën die inmiddels bedacht zijn? Om uw mening te horen, organiseert de gemeente Amsterdam tussen eind juni en eind september diverse bijeenkomsten met omwonenden en andere belangstellenden in de stad. De eerstvolgende bijeenkomsten, voor bewoners en ondernemers uit de directe omgeving van het Universiteitskwartier, vindt plaats op 9 juli. Na de zomervakantie zullen vervolgbijeenkomsten plaats vinden.

Detail Summary
Datum 9 juli 2019
Tijd 20:00 - 22:00

Eerdere participatie

Voor diegenen die vorig jaar hebben deelgenomen aan bijeenkomsten over het Universiteits-kwartier onder leiding van de Universiteit van Amsterdam en het stedenbouwkundig bureau West 8: in de drie aankomende bijeenkomsten wordt teruggekeken op wat dit heeft opgeleverd en wordt samen met u bepaald wat nog aangevuld en uitgewerkt moet worden.

Uit deze reeks van participatieavonden zijn op 25 juni  en 2 juli de eerste avonden gepland.

Informatie bijeenkomst 9 juli

  • Thema: Eerste toets van de uitgangspunten
  • Locatie: VOX-POP (Binnengasthuisstraat 9, begane grond)
  • Toelichting: Om te testen of de uitgangspunten voor ontwikkeling goed werken, zullen een of meer plekken in het Universiteitskwartier uitgekozen worden die bijzonder waardevol en/of kwetsbaar zijn. Voor deze plekken wordt gekeken of de uitgangspunten die in de bijeenkomst van 2 juli geformuleerd zijn voldoende richtinggevend zijn en borging bieden. Mocht dit niet het geval zijn, dan zouden de algemene uitgangspunten nog aangescherpt moeten worden.
  • Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet noodzakelijk