Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De Universiteit van Amsterdam gaat de komende jaren veel investeren in hun gebouwen op en rondom het Binnengasthuisterrein en de Oudemanhuispoort (Universiteitskwartier). Onlangs is gestart met de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe Universiteitsbibliotheek op het Binnengasthuisterrein. Om deze ontwikkelingen van een samenhangend ruimtelijk kader te voorzien, wordt een Strategisch Masterplan opgesteld. Bij het opstellen van dit plan horen wij graag uw mening. Wat waardeert u aan het gebied? Wat moet er anders? Wat zijn volgens u de kernwaarden voor de toekomst van dit gebied? En wat vindt u van de ideeën die inmiddels bedacht zijn? Om uw mening te horen, organiseert de gemeente Amsterdam tussen eind juni en eind september diverse bijeenkomsten met omwonenden en andere belangstellenden in de stad. De eerstvolgende bijeenkomsten, voor bewoners en ondernemers uit de directe omgeving van het Universiteitskwartier, vinden plaats op 2 juli en 9 juli. Na de zomervakantie zullen vervolgbijeenkomsten plaats vinden.

Detail Summary
Datum 2 juli 2019
Tijd 20:00 - 22:00

Eerdere participatie

Voor diegenen die vorig jaar hebben deelgenomen aan bijeenkomsten over het Universiteits-kwartier onder leiding van de Universiteit van Amsterdam en het stedenbouwkundig bureau West 8: in de drie aankomende bijeenkomsten wordt teruggekeken op wat dit heeft opgeleverd en wordt samen met u bepaald wat nog aangevuld en uitgewerkt moet worden.

Uit deze reeks van participatieavonden is 25 juni de eerste avond gepland.

Informatie bijeenkomst 2 juli

  • Thema: Uitgangspunten voor de ontwikkeling
  • Locatie: VOX-POP (Binnengasthuisstraat 9, begane grond)
  • Toelichting: Een samenhangende visie op de kwaliteit, leefbaarheid, het toekomstig functioneren en het beheer van het Universiteitskwartier vraagt om richtinggevende uitgangspunten. Alleen zo zijn nadere keuzes te maken en discussies goed te voeren. Deze uitgangspunten komen voort uit de ideeën die inmiddels bedacht zijn, maar mogelijk zijn er nog andere uitgangspunten. Dit wordt tijdens de tweede bijeenkomst besproken.
  • Werkwijze: Aan de hand van een voorzet van de externe begeleider van het participatieproces worden de uitgangspunten voor het Universiteitskwartier besproken.
  • Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.

Lees meer over de bijeenkomst op 9 juli