Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De Universiteit van Amsterdam gaat de komende jaren veel investeren in hun gebouwen op en rondom het Binnengasthuisterrein en de Oudemanhuispoort (Universiteitskwartier). Onlangs is gestart met de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe Universiteitsbibliotheek op het Binnengasthuisterrein. Om deze ontwikkelingen van een samenhangend ruimtelijk kader te voorzien, wordt een Strategisch Masterplan opgesteld. Bij het opstellen van dit plan horen wij graag uw mening. Wat waardeert u aan het gebied? Wat moet er anders? Wat zijn volgens u de kernwaarden voor de toekomst van dit gebied? En wat vindt u van de ideeën die inmiddels bedacht zijn? Om uw mening te horen, organiseert de gemeente Amsterdam tussen eind juni en eind september diverse bijeenkomsten met omwonenden en andere belangstellenden in de stad. We starten voor de zomervakantie met drie bijeenkomsten voor omwonenden (25 juni, 2 juli en 9 juli). De gemeente nodigt bewoners en ondernemers uit de directe omgeving van het Universiteitskwartier uit voor deze bijeenkomsten.  Na de zomervakantie zullen vervolgbijeenkomsten plaats vinden.

Detail Summary
Datum 25 juni 2019
Tijd 20:00 - 22:00

Eerdere participatie

Voor diegenen die vorig jaar hebben deelgenomen aan bijeenkomsten over het Universiteits-kwartier onder leiding van de Universiteit van Amsterdam en het stedenbouwkundig bureau West 8: in de drie aankomende bijeenkomsten wordt teruggekeken op wat dit heeft opgeleverd en wordt samen met u bepaald wat nog aangevuld en uitgewerkt moet worden.

Informatie bijeenkomst 25 juni

  • Thema: Voorwaarden voor een duidelijk participatie- en planvormingsproces 
  • Locatie: VOX-POP (Binnengasthuisstraat 9, begane grond) 
  • Toelichting: Een goed participatieproces vraagt erom dat participanten naar tevredenheid ervaringen, wensen, zorgen, ideeën en mogelijk zelfs concrete initiatieven hebben kunnen inbrengen en het uiteindelijke plan hierdoor herkenbaar is verrijkt . Hiervoor moeten voorwaarden vooraf gesteld zijn. Deze worden nadrukkelijk niet eenzijdig opgelegd door de gemeente, maar in samenspraak met de participanten bepaald. 
  • Werkwijze: Aan de hand van een voorzet van de externe begeleider van het participatieproces, opgedane ervaringen in de afgelopen jaren en verwachtingen van degenen die participeren, wordt een eerste versie van een Procesprotocol opgesteld. Dit Procesprotocol beschrijft het planvormingsproces, de momenten van participatie, de rollen, de mate van invloed en de informatievoorziening die nodig is om te kunnen participeren. 
  • Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk

Lees meer informatie over de bijeenkomst van 2 juli

Lees meer informatie over de bijeenkomst van 9 juli