Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Het Universiteitskwartier is volop in ontwikkeling. Het Strategisch Masterplan vordert gestaag, waar wij u op een ander moment een aparte uitnodiging voor zullen sturen. Er vinden ook diverse ontwikkelingen plaats in en rond de gebouwen van de UvA: de Universiteitsbibliotheek, het Allard Pierson en de Oudemanhuispoort. In 2018 zijn hier diverse informatieavonden voor georganiseerd, om u –als bewoner of ondernemer in dit gebied- te informeren over de voortgang.

Detail Summary
Datum 11 maart 2019
Tijd 19:00 - 21:00

Vanaf begin april start de volgende bouwfase voor de realisatie van de Universiteitsbibliotheek (UB) op het Binnengasthuisterrein. Om voor te bereiden op de werkzaamheden en het bouwterrein straks te kunnen realiseren hebben wij verschillende opties van bouwtechnieken en –logistiek overwogen. Hierbij houden wij rekening met de omgeving in het kader van bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en communicatie (BLVC). Wij kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft en praten u hier graag over bij.

Tevens starten dit voorjaar de (vervolg)werkzaamheden in het Allard Pierson (AP). Een groot gedeelte van de werkzaamheden zal binnenpandig plaatsvinden, maar er wordt ook een uitbouw, een zogeheten ‘inbreiding’, gerealiseerd ter hoogte van het Turfdraagsterspad. Ook de 80 tijdelijke studentenwoningen in de Oudemanhuispoort (OMHP) worden naar verwachting vanaf medio april in gebruik genomen.


Uitnodiging informatieavond – projecten Universiteitskwartier

Wat betekenen de werkzaamheden voor u, of uw bedrijf? Blijft de straat toegankelijk en wat gaat u merken van de bouwlogistiek? Of juist van de nieuwe studentbewoners? Deze en andere vragen komen uitvoerig aan bod op de informatieavond op 11 maart in het Museumcafé. We nemen u mee in de voortgang van de verschillende projecten en u kunt vragen stellen aan zowel de directievoerder als aannemer van de UB, vertegenwoordiging van DUWO en de directeur AP.

Programma

19.00 uur Inloop met koffie, thee
19.10 uur Welkom (door Raymond Reesink)
19.15 uur Planning en toelichting werkzaamheden UB (door directievoerder en aannemer UB)
19.45 uur Planning en toelichting werkzaamheden AP (door directeur AP)
19.55 uur Planning en toelichting tijdelijke studentenhuisvesting OMHP (door DUWO)
20.05 uur Vragenrondes per onderwerp per tafel
20.45 uur Samenvatting en afsluiting (door Raymond Reesink)
20.50 uur Afsluitende vragen en opmerkingen
21.00 uur Einde


Informatie en aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats in het Museumcafé in het Allard Pierson, Oude Turfmarkt 129 (begane grond, bij binnenkomst rechtsaf). Indien u aanwezig wilt zijn bij deze bijeenkomst, dan stellen wij het op prijs wanneer u zich vooraf zou willen aanmelden via universiteitskwartier-ho@uva.nl. Wij kunnen dan rekening houden met voldoende catering en zitplekken.