Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

In 2025 is het Universiteitskwartier gereed en vormt dan de thuisbasis van onder andere de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw), de nieuwe Universiteitsbibliotheek, het bestuur en de bestuursstaf. Om dit te kunnen realiseren is er een zogeheten ‘strategisch masterplan’ nodig: het vertrekpunt van de integrale gebiedsontwikkeling. In dit strategisch masterplan worden diverse uitgangspunten vastgelegd, wat we graag willen toelichten aan studenten en medewerkers op 10 september. Wij nemen je graag mee in de planvorming en hopen van jou eventuele laatste input te ontvangen om dit -waar mogelijk- op te nemen in het concept strategisch masterplan wat 5 november gereed zal zijn.

Detail Summary
Datum 10 september 2018
Tijd 16:00 - 17:30

De afgelopen periode is er onderzoek gedaan naar de samenhang tussen de (UvA-)gebouwen en de openbare ruimte en naar diverse thema’s zoals duurzaamheid en logistiek. Daarbij zijn ook de ideeën vanuit de UvA, interne gebruikers, de gemeente en de omwonenden meegenomen. West 8, stedenbouwkundig adviseur, heeft de input verwerkt in de planvorming.

Bijeenkomst 10 september

West 8 illustreert haar studie-uitkomst tijdens een interne bijeenkomst. Aan bod komt onder andere hoe de functies en faciliteiten verdeeld worden over de campus. Waar haal je straks bijvoorbeeld je koffie? Komt er een aula en waar? Welke panden zijn voor de FGw, het bestuur en de bestuursstaf bestemd, of krijgen juist een andere functie? Artist impressions geven een inkijk in hoe de Slijkstraat er wellicht in de toekomst uit zal zien en een beeld van een mogelijke verhouding van groen en bebouwing in het gebied, zoals de pleinen en hoven.

Welke kansen zie je voor de academische gemeenschap, de FGw of de UvA-eenheid waar je voor werkt? En welke zorgen, wensen of vragen komen er (nog) bij je op? Deze vragen kun je stellen aan West 8 en de betrokken vertegenwoordigers vanuit de UvA bij de vragenrondes aan de kennistafels.

Programma  

16.00 uur    Inloop met koffie/thee
16.15 uur  Welkom en inleiding (door Raymond Reesink)
16.25 uur   Proces en status vorming strategisch masterplan (West 8)
16.55 uur  Vragenrondes bij kennistafels (Gespreksleiders UvA)
17.15 uur     Plenaire terugkoppeling per tafel (Raymond Reesink)
17.30 uur Einde

Algemene informatie

Locatie: VOX-OP, begane grond BG3, Binnengasthuisstraat 9
Aanmelden: Graag vernemen we vooraf of je aanwezig kunt zijn via universiteitskwartier-ho@uva.nl, zodat we rekening kunnen houden met catering en zitplaatsen.


Let op: Deze bijeenkomst is bedoeld voor studenten en medewerkers. Direct omwonenden ontvangen een uitnodiging voor de avondbijeenkomst op 10 september.