Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Op 27 maart vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de voortgang van het Universiteitskwartier, dat gereed zal zijn in 2025. Deze (her)ontwikkeling zorgt er niet alleen voor dat de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Universiteitsbibliotheek (UB) straks dicht bij elkaar worden gehuisvest, maar dit kwartier is/wordt ook de thuisbasis van onder andere het College van bestuur en de bestuursstaf, het Institute for Advanced Study, het Allard Pierson Museum en gelieerde instellingen zoals het KNAW.

Detail Summary
Datum 27 maart 2018
Tijd 15:45 - 17:00

Uitnodiging informatiebijeenkomst voor studenten en medewerkers

Wil jij weten welke stappen er worden gezet in de gebiedsontwikkeling en welke bijdrage je daar als student of medewerker aan kunt leveren? Op de bijeenkomst komen deze en andere onderwerpen uitvoerig aan bod en kun je kennismaken met de -door de UvA aangestelde- stedenbouwkundig adviseur West 8.

Programma 27 maart

15.45 – 16.00 uur          Inloop (met koffie, thee)
16.00 – 16.05 uur          Opening
16.05 – 16.15 uur          Stand van zaken ontwikkeling UB
16.15 – 16.20 uur          Samenwerking UvA en gemeente Amsterdam en gebiedsontwikkeling
16.20 – 16.40 uur          Introductie West 8
16.40 – 16.50 uur          Participatietraject Universiteitskwartier
16.50 – 17.00 uur          Vragen
17.00 uur                        Einde
 

Locatie:            VOX-POP, Binnengasthuisstraat 9, Amsterdam.

Aanmelden

Indien je aanwezig wilt zijn, verzoeken we je vooraf aan te melden via universiteitskwartier-ho@uva.nl, zodat wij rekening kunnen houden met voldoende zitplekken en catering.

 

 

Het Universiteitskwartier