Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Planning Universiteitsbibliotheek

De nieuwe Universiteitsbibliotheek opent in 2021 haar deuren aan het Binnengasthuisterrein. Welke stappen volgen in dit realisatieproces? En in welke periode vinden deze plaats? Hieronder tref je het globale overzicht van de bouw.

Figuur: visuele planning op hoofdlijnen

Hieronder zie je de detailplanning, inclusief de verwijzing naar extra informatie.

Werkzaamheden Periode (uitvraag t/m uitvoering) * Extra informatie en opmerkingen
Ontwerp, inclusief optimalisatie en aanpassing December 2017 t/m augustus 2018 Voorlopig ontwerp interieur gereed
Strippen en asbestsanering Februari t/m November 2018

Vooronderzoek asbest BG13/14* | Preventieve sanering asbest UB | Werkzaamheden asbestsanering, strippen en ontmantelen locatie nieuwe UB

*Uitkomsten van invloed op start werkzaamheden kapconstructie.

Milleukundig onderzoek Februari 2018 Milieukundig onderzoek BG13/14
Maatregelen flora en fauna Februari t/m april 2018 Maatregelen flora en fauna BG13/14
Damwanden, bodemsanering en onderbouw April 2018 t/m juli 2019 Aanvullend bodemonderzoek BG13/14 | Bouwkundige inspectie omliggende panden | Graven proefsleuven | Start nutswerkzaamheden
Milieukundige begeleiding December 2018 t/m juli 2019  
Archeologisch onderzoek December 2018 t/m juli 2019  
Bouw en installatie (incl. kapconstructie) November 2018 t/m augustus 2020  
Afbouw en inrichting September 2020 t/m december 2020  
Verhuizen UB Oktober 2020 t/m januari 2021  
Opening UB Januari 2021  

*    Deze planning geeft een indicatie van de planning van de werkzaamheden in de periode uitvoering tot  oplervering en wordt geactualiseerd bij veranderingen. Derhalve kunnen er aan deze planning geen rechten worden ontleend. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door of staan onder supervisie van gespecialiseerde partijen. Aangezien de UvA werkt volgens een aanbestedingsmodel, wordt acquisitie naar aanleiding van deze planning niet op prijs gesteld.