Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Planning Oudemanhuispoort

Op dit moment voldoet gebouw Oudemanhuispoort niet (volledig) meer aan de eisen die de UvA stelt aan toekomstgericht onderwijs en onderzoek. Zo is het pand verouderd, kent inefficiente vierkante meters en veel verschillende tussenverdiepingen. Dit pand zal daarom in de nabije toekomst, zodra bekend is welk onderdeel van de UvA zich hier zal gaan vestigen, worden gerenoveerd.

Op dit moment is er voor gebouw Oudemanhuispoort alleen een globale planning af te geven. De invulling en het Programma van Eisen hangen samen met de uitkomsten uit het Masterplan.

Werkzaamheden

Periode

Voorbereiding en opstellen Programma van Eisen

Q3 2017 t/m Q4 2018

Ontwerp

Q1 2019 t/m Q2 2021

Procedures Ruimtelijke Ordening

Q2 2020 t/m Q2 2021

Uitvoering Q3 2021 t/m Q2 2024

*    Deze planning geeft een indicatie van de planning van de werkzaamheden. Derhalve kunnen er aan deze planning geen rechten worden ontleend. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door of staan onder supervisie van gespecialiseerde partijen. De UvA werkt volgens een aanbestedingsmodel,  Acquisitie naar aanleiding van deze planning wordt niet op prijs gesteld.

Tijdelijke studentenhuisvesting

Voor de tijdelijke studentenhuisvesting wordt een aparte planning opgesteld. Deze wooneenheden kunnen door studenten worden gehuurd tot de verbouwing van de Oudemanhuispoort ten behoeve van het onderwijs start. Deze planning wordt hier binnenkort toegevoegd op de site.