8 en 9 april geluidhinder

Advies: studeer/werk elders indien mogelijk

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 april wordt een oude fundering gesloopt die in de Nieuwe Achtergracht ligt. Dit kan voor geluidhinder zorgen in een aantal gebouwen op de campus (D, H, L, De Brug en mogelijk in E en het deel van C dat grenst aan de gracht). We adviseren iedereen die niet aan een vaste werk- of studieplek gebonden is, elders op de campus een plekje te zoeken of thuis te werken.

Werkzaamheden vrijdag 8 en zaterdag 9 april

In deze twee dagen slopen we het deel van de fundering dat boven water uitsteekt. Dit doen we vanaf een ponton in de gracht. Voor het slopen gebruiken we een betonprikker. Dit filmpje geeft een indruk van het geluid dat het slopen met een betonprikker veroorzaakt.

De sloopwerkzaamheden starten vrijdag om 08.00 uur. Op zaterdag beginnen we een uur later. Op beide dagen stoppen we om 18.00 uur met slopen.

Werkzaamheden maandag 11 t/m vrijdag 22 april

Van maandag 11 t/m vrijdag 22 april slopen we het deel dat onder water ligt. Dit veroorzaakt naar verwachting minder hinder omdat het water het geluid dempt. Het puin wordt verzameld in containers op de Nieuwe Achtergracht.

Waarom slopen

De fundering moet gesloopt worden om doorvaart door de gracht weer mogelijk te maken en de brug te kunnen bouwen.

De fundering bestaat uit ongeveer 100 ton beton en staal, is ongeveer 27 meter lang, 3 meter breed en 1,5 meter hoog. Helaas is slopen de enige mogelijkheid om de fundering te verwijderen. Lostrekken of onder water afzagen bleek niet mogelijk.

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling

5 april 2016