Ingang Valckenierstraat per 1 september alleen nog toegankelijk voor mindervaliden

Looproute langs Gebouw H weer geopend

26 augustus 2015

De ingang aan de Valckenierstraat is vanaf dinsdag 1 september alleen nog toegankelijk voor mindervaliden. Alle andere medewerkers en studenten kunnen vanaf die datum gebruikmaken van de hoofdingang van gebouwdeel B/C en de ingang van gebouwdeel D. De hoofdingang is vanaf 1 september om 7:00 uur geopend.

De deur aan de Valckenierstraat fungeerde als tijdelijke ingang, aangezien de loop- en fietsroute langs Gebouw H (vanaf de Roetersstraat via de Nieuwe Achtergracht naar de hoofdingang van gebouwdeel B/C) door de bouw gesloten was. Deze route is inmiddels weer door iedereen te gebruiken. Daardoor is de hoofdingang ook vanaf de Roetersstraat weer uitstekend bereikbaar.

Afspraak met omwonenden en gemeente

Met de omwonenden en de gemeente is bovendien destijds afgesproken dat de deur aan de Valckenierstraat na de noodzakelijke bouwwerkzaamheden alleen zou fungeren als ingang voor mindervaliden om overlast door grote hoeveelheden fietsers en voetgangers te voorkómen.

Hoofdingang vanaf 7:00 uur geopend

Voor medewerkers en studenten die vroeg beginnen, is de hoofdingang B/C met ingang van 1 september geopend vanaf 7:00 uur (i.p.v. 8:00 uur).

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen