Informatiebijeenkomst Binnenstadscampus op 14 juni

7 juni 2016

Samen met Stadsdeel Centrum organiseert de UvA een interactieve informatiebijeenkomst op dinsdag 14 juni 2016. Inhoudelijke verkeersexperts geven een beeld van de toekomstige logistiek langs en op het Binnengasthuisterrein.

In gesprek over bereikbaarheid en verkeersstromen

Op het Binnengasthuisterrein wordt de Binnenstadscampus gerealiseerd. Onderwijs, onderzoek, valorisatie en ontmoeting staan centraal en met de stad wordt de verbinding gelegd. Dit gebied moet in de toekomst goed bereikbaar en leefbaar blijven. Graag willen het Stadsdeel Centrum en de UvA met bewoners, ondernemers en andere bezoekers van het gebied in gesprek over de bereikbaarheid en de verkeersstromen die langs en door het gebied lopen. Velen hebben hier namelijk dagelijks mee te maken. Daarom zijn ideeën, suggesties en wensen erg waardevol.

Programma

 • 18.45 - 19.00 uur
  Inloop met koffie en thee
 • 19.00 - 19.15 uur
  Cees van der Wolf, directeur HuisvestingsOntwikkeling UvA
  Toelichting op scenario’s voor het Binnengasthuisterrein e.o.
 • 19.15 - 19.30 uur
  Walther Ploos van Amstel, lector Citylogistiek Hogeschool van Amsterdam 
  Toelichting op uitdagingen en oplossingen verkeer in binnenstad
 • 19.30 - 21.30 uur
  Verkeersatelier, met ondermeer aandacht voor:
  - een introductie en uitleg van de opzet van het interactieve deel
  - in groepjes bespreken van thema’s: fietsen, voetgangers, auto’s, taxi’s, bevoorrading (onder begeleiding van inhoudelijk verkeersdeskundigen)
  - plenaire terugkoppeling door de deelnemers
 • 21.30 - 22.00 uur
  Afronding, doorkijk en borrel

Locatie - 1e verdieping

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen