Maart t/m augustus 2017: Waar werken wij aan?

Komende maand werken we op diverse locaties op de campus; in gebouw A (Roetersstraat 15) waar de Faculteit der Rechtsgeleerdheid komende zomer naartoe verhuist, bij de entrees van de gebouwen D-E-H, de zuidkade voor gebouw A wordt ingericht en de bouwplaats van Arcadis aan de Valckenierstraat zal gefaseerd plaatsmaken voor een grasveld. De werkzaamheden veroorzaken naar verwachting weinig hinder.

Gebouw A

De tijdelijke glasbewassinginstallatie wordt in week 14, begin april, vervangen door de definitieve installatie. Er komt tijdelijk een bouwkraan op de bouwplaats om de installatie op het dak te hijsen. Het studie-eiland dat in de centrale hal komt, is op een externe locatie voorbereid en komt in delen medio april richting gebouw A waar het weer wordt opgebouwd.

Dakbedekking op het dak van de derde etage is afgerond en medio april wordt het dak bedekt met mossedum voor een groene uitstraling. Mossedum vangt tevens fijnstof af en heeft een isolerende werking. In de toren is men bezig met de afwerking van de kantoorruimtes en kunststof vloeren in de hal.

Wat merkt u ervan?

De aan- en afvoer van materialen gebeurt via de Nieuwe Achtergracht waarbij de vaste portier bij het schuifhek toeziet op de verkeersveiligheid in de Roetersstraat.

Werk in uitvoering REC A

Werkzaamheden in gebouw A

Gebouw D-E-H

De dubbele nooddeuren in de hal van gebouw E, zijde Nieuwe Achtergracht, worden begin april verplaatst en in dezelfde hal komt de nieuwe entree voor PPLE, naast de studentenservicebalie.

Op het dak van gebouw E (toren 1) wordt in april de laatste dakopbouw geplaatst zodat de installaties aan het zicht onttrokken worden. Ook worden bouwkundige aanpassingen aan de installaties gedaan. In dit project worden ook beide zendmasten door de telecomleveranciers vervangen.

Wat merkt u ervan?

Naar verwachting leveren de werkzaamheden in de hal van gebouw E geen hinder op. De doorgang blijft open, het klimaat in de hal zal tijdelijk beïnvloed worden wanneer de deuren geplaatst worden omdat de gevel open gemaakt wordt. De werkzaamheden duren naar verwachting twee dagen.

De werkzaamheden aan het dak zullen gepaard gaan met geluidshinder. Hierover wordt tijdig gecommuniceerd en waar nodig worden voorzorgsmaatregelen getroffen. De zendmast werkzaamheden vinden plaats in het weekend en de avonduren, de bouwkraan wordt geplaatst tussen gebouw E en G en de doorgang blijft vrij. Ook de fietsenstalling is bereikbaar.

Nieuwe brug over de Nieuwe Achtergracht

Uitzicht op gebouw E, H en D

Gebouw B/C

De entree naar gebouw B/C wordt in het weekend van 25 maart aangepast. Het huidige platform voor de entree op de eerste etage blijft behouden, maar de trap wordt verbonden met de brug over de Nieuwe Achtergracht. De routing om naar B/C te komen loopt vanaf 27 maart via de nieuwe brug. De oversteek via de fietspontons blijft in tact maar men kan niet meer vanaf CREA naar B/C lopen. Door deze aanpassing ontstaat er ruimte voor de werkzaamheden aan het laatste deel van de buitenruimte, de zuidkade Nieuwe Achtergracht voor gebouw A en de ruimte onder de trap naar gebouw B/C.

Wat merkt u ervan?

De werkzaamheden vinden plaats op zaterdag 25 maart, eventuele uitloop wordt op zondag opgevangen maar dit zal naar verwachting niet nodig zijn. De materialen voor de werkzaamheden worden vanaf de Roetersstraat aangeleverd met regulier transport. De oude constructie wordt in drie delen verwijderd, het platform wordt verlengd en daarna wordt de trap aangesloten op de brug.

Grasveld Valckenierstraat

Eind mei worden de bouwketen afgebroken en het grasveld aan de Valckenierstraat gerealiseerd.

Plattegrond Roeterseilandcampus per 27 maart 2017

Plattegrond Roeterseilandcampus per 27 maart 2017

Voorlopige planning werkzaamheden Roeterseilandcampus 2017

Datum

Werkzaamheden

Planning werkzaamheden Roeterseilandcampus
25/26 maart Wijzigen trap naar entree gebouw B/C
27 maart Aangepaste route naar entree gebouw B/C via nieuwe brug
April Aanpassen vluchtdeuren gebouw E, zijde Nieuwe Achtergracht
  Entree voor PPLE in hal van gebouw E, naast studentenservicebalie
  Voorbereiden verbinding gebouw A met gebouw B/C
  Aanbrengen mossedum dakbedekking gebouw A
April/Mei Ondergrondse infrastructuur aanbrengen en inrichting zuidkade (onder trap B/C)
Mei/Juni Inrichting zuidkade Nieuwe Achtergracht voor gebouw A
  Verwijderen bouwschutting langs Roetersstraat
  Afronding buitenruimte Valckeniersstraat, bouwterrein wordt grasveld
30 Juni Oplevering gebouw A
  Oplevering zuidkade Nieuwe Achtergracht
Juli Inrichting stoep en aansluiting op commerciële ruimtes langs Roetersstraat, gebouw A
29/30 Juli Verwijderen tijdelijke trap naar entree gebouw B/C
31 juli Entreehal gebouw A in gebruik, ook centrale toegang tot gebouw B/C
Juli/Augustus Verhuizing Faculteit der Rechtsgeleerdheid naar gebouw A
  Herstelwerkzaamheden gevel gebouw B/C waar tijdelijke toegang was, verplaatsen portiersloge en kiosk naar gebouw A
Augustus Aanbrengen bankjes op de brug over de Nieuwe Achtergracht

            

                             

 

            

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling

11 mei 2017