Lopende projecten

Op dit moment lopen er twee projecten op de Roeterseilandcampus: de afbouw van het gebouw van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Roetersstraat 15 (gebouw A) en de herinrichting van de buitenruimte. Onder buitenruimte valt de zuidkade aan de Nieuwe Achtergracht en de inrichting van de stoep aan de zijde Roetersstraat.

Buitenleven op Roeterseilandcampus

Noordkade REC

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling

22 mei 2017