Lopende projecten

UvA bouwt nieuw onderwijsgebouw op Roeterseilandcampus

Vanaf collegejaar 2019-2020 zal het aanbod aan collegezalen worden uitgebreid met een flexibel onderwijsgebouw. Op initiatief van de drie faculteiten op de Roeterseilandcampus heeft het College van Bestuur hiertoe besloten.

Inmiddels is het plan nader uitgewerkt. De bewoners zijn begin juni uitgenodigd voor een inloopavond om kennis te nemen van het plan. Hierbij was ook een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig. De komende weken gaat de universiteit de omgevingsvergunning voor de bouw van het flexibel onderwijsgebouw aanvragen.

Hebt u vragen stuur uw mail dan naar huisvestingsontwikkeling@uva.nl.  

Voor perscontacten kan de redactie contact opnemen met Hans den Boer, woordvoerder afdeling Huisvestingsontwikkeling: 06 105 608 96.

Roeterseilandcampus ingang studenten met brug

Noordkade REC

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling

28 augustus 2018