Bouwkundige rapportage door bouwadviseur Van Maaren BV.

Aankondiging

19 juni 2018

Voor de bouw van de nieuwe Universiteitsbibliotheek op het Binnengasthuisterrein, de gebouwen BG13a/14 aan de Vendelstraat 2 en 8, Nieuwe Doelenstraat 15 en 19, vindt er binnenkort in de directe omgeving een bouwkundige inspectie plaats.

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft hiertoe opdracht gegeven aan bouwadviseur Van Maaren BV. Deze firma zet haar bouwkundige expertise in bij zowel de nieuwe bibliotheek als de omliggende panden.

Door de inspectie kan er een bouwkundige rapportage worden opgesteld per pand, een zogenaamde ‘nulmeting’. Zo wordt de staat van omliggende panden –voor de start van de verbouwing van de nieuwe bibliotheek- uitgebreid gedocumenteerd.

Communicatie gebruikers/eigenaren omliggende panden

Gebruikers en/of eigenaren van omliggende panden worden telefonisch danwel per brief geïnformeerd. In de meeste gevallen zal de UvA een vooraankondig doen en neemt Van Maaren daarna de communicatie over.  De communicatie over het maken van een afspraak wordt direct vanuit Van Maaren geïnitieerd. 

--------------------------------------------------------

Bent u benaderd per brief of telefoon en heeft u hier nog vragen over aan de UvA? Neem dan contact op met omgevingsmanager Thomas Vernooy, via universiteitskwartier-ho@uva.nl / 020 – 525 7724

 

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling