Werkzaamheden platform starten maandag

Vanaf woensdag 9 maart oversteek gracht via ponton

4 maart 2016

Aanstaande maandag starten de voorbereidende werkzaamheden voor het verwijderen van het platform over de Nieuwe Achtergracht. Vanaf woensdag 9 maart is het platform gesloten en wordt het afgebroken.

Werkzaamheden

Het afbreken van het platform kan hinder opleveren. We verwachten dat de geluidhinder in de panden zeer beperkt zal zijn.

Het platform bestaat uit betonnen platen, zand en staal. De staalconstructie wordt met behulp van slijptollen gedemonteerd. De 18 meter lange stalen palen onder het platform worden uit de grond getrild. De aan- en afvoer van materiaal en materieel met vrachtauto’s vindt plaats via de zuidelijke kade voor gebouw A. De trap van gebouw B/C blijft toegankelijk. Het afbreken van het ponton neemt drie à vier weken in beslag.

Tijdelijke oversteek gracht via ponton

Het  tijdelijke oversteekponton dat sinds een paar weken tussen het platform en de fietspontons ligt, vormt vanaf 9 maart de verbinding tussen het noordelijke en zuidelijke deel van de campus. Deze route via het ponton blijft in gebruik tot de nieuwe brug over de gracht klaar is.

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling