Bomenkap Roeterseilandcampus op dinsdag 24 november

23 november 2015

Een aantal bomen in het gebied tussen de gebouwen J/K en B/C en langs de Nieuwe Achtergracht wordt op 24 november door de aannemer gekapt. Dit kan mogelijk voor geluidsoverlast zorgen. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, versnipperen we de bomen niet op de campus maar voeren we ze in stukken af.

Het kappen van deze bomen is nodig om de buitenruimte opnieuw in te kunnen richten en er een aantrekkelijke verblijfplaats voor medewerkers, studenten en buurtbewoners van te maken. Op een later moment planten we nieuwe bomen terug. Deze bomen krijgen meer ruimte en betere grond. Voor de kap hebben we in 2014 een vergunning gekregen.

In juni 2014 zijn we gestart met de aanpak van de buitenruimte. De buitenruimte van de campus wordt, zowel onder de grond (de kabels en leidingen) als boven de grond, opnieuw ingericht. Begin november zijn we gestart op de zuidelijke helft van de campus tussen de Nieuwe Achtergracht en de Valckenierstraat. De straat met de slagboom die langs gebouw J/K loopt, is als eerste aan de beurt. Benieuwd hoe de buitenruimte er straks uitziet?

 

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling