Komend weekend brug over Nieuwe Achtergracht dicht

28 juli 2015

Vanaf vrijdag 31 juli 12.00 uur tot en met zondag 2 augustus 18.00 uur is de brug over de nieuwe Achtergracht geheel afgesloten. Hout, hekken en andere materialen van de brug over de Nieuwe Achtergracht worden verwijderd. Dit is noodzakelijk voor de herinrichting van het groene terrein naast de brug. Er wordt voor deze werkzaamheden gebruik gemaakt van een graafmachine.

Gevolgen van de werkzaamheden

Door deze werkzaamheden is de doorgang van en naar de Plantage Muidergracht vanaf de Valckenierstraat is niet mogelijk. Om de overlast voor omwonenden en andere gebruikers zoveel mogelijk te beperken, vinden de werkzaamheden in het weekend plaats. Dat neemt niet weg dat u als omwonende toch overlast zou kunnen ervaren. Wij vragen hiervoor uw begrip.  

X

Groene terrein tussen de brug over de Nieuwe Achtergracht en de brug over Plantage Muidergracht

Waarom geen omleiding tijdens de werkzaamheden aan de brug?

Op het terrein van de groene punt(zie tekening),  wordt ook vervuilde grond weggehaald. Hiervoor gelden de voorschriften van de Omgevingsdienst. Dat betekent dat het, vanwege de mate van vervuiling, niet is toegestaan een looppad met rijplaten over het terrein te leggen om een alternatieve route te creëren.

Overige werkzaamheden in hetzelfde weekend

Bij de renovatiewerkzaamheden op de Roeterseilandcampus hoort ook de vernieuwing van de waterleidingen. Op het gedeelte van de campus tussen de Nieuwe Achtergracht en de Nieuwe Prinsengracht wordt de oude waterleiding weggehaald en de nieuwe waterleiding in gebruik genomen. Tijdens de werkzaamheden wordt de waterleiding afgesloten. Omdat er zonder drinkwatervoorziening geen mensen in de gebouwen aanwezig mogen zijn, vinden deze werkzaamheden eveneens in het weekend plaats.  Deze werkzaamheden geven voor de omgeving geen overlast.

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling