Psychologen en architect vinden samen evenwicht

6 juli 2015

Begin 2016 nemen de psychologen van de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen hun intrek in het voormalige laboratorium aan de Nieuwe Prinsengracht. De renovatie van het pand is op dit moment in volle gang. Na de sloopwerkzaamheden volgen de opbouwwerkzaamheden waarbij de indeling van het gebouw wordt aangepast en de inrichting vernieuwd. Door veel overleg tussen het projectteam, de faculteit en de toekomstige gebruikers is gepoogd om binnen bepaalde kaders goede werkplekken te realiseren.

Het oorspronkelijke gebouw beschikte over een aantal relatief grote kantoorruimtes. Deze worden gedeeltelijk opnieuw ingedeeld. 'De toekomstige gebruikers hechten aan eigen werkruimtes en eigen overlegplekken, zegt Bas van Stratum, projectleider. 'Die ambitie is echter niet realiseerbaar omdat het aantal vierkante meters in dit nieuwe onderkomen beperkter is dan in de huidige kantooromgeving van de psychologen.' 

Veelvuldig overleg

Met het gegeven dat qua ruimte ingeleverd moet worden, is gezocht naar mogelijkheden. Om  zoveel mogelijk aan de wensen van de psychologen tegemoet te komen, is er veelvuldig overleg geweest tussen het gebruikersteam en de architect. Bas: ‘Soms waren dat stevige discussies. Voor de architect was het een ingewikkelde puzzel. Maar uiteindelijk ligt er nu een indeling die naar ieders tevredenheid is.'

Mix van kleinere en grotere kantoren

'We hebben de oplossing gevonden in een mix van kleinere en grotere kantoren met aparte overlegruimtes. Net zoals in het gebouw van de FMG over de Nieuwe Achtergracht geldt ook hier, dat de meeste medewerkers hun kantoor zullen delen met directe collega's', zegt Tom Verhoek, vanuit het faculteitsbureau van de FMG betrokken bij de renovatie. Hij ziet het resultaat als een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen.

Ieder specialisme een eigen vleugel

De indeling van het gebouw sluit volgens Tom goed aan bij de organisatiestructuur van Psychologie. 'Alle  programmagroepen gaan beschikken over een eigen vleugel waardoor collega's elkaar makkelijk en vaak tegenkomen.' In het souterrain komen kantoren én onderwijsvoorzieningen. De front- en backoffice van het onderwijsinstituut krijgen een goed bereik- en zichtbare plek dichtbij de gloednieuwe gezamenlijke hoofdingang voor het LAB en het gebouw voor de psychologen. 

 

x
x
x

Na de sloopwerkzaamheden volgen de opbouwwerkzaamheden waarbij de indeling van het gebouw wordt aangepast en de inrichting vernieuwd.

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling