Watermanagement op de campus: het spoelen van leidingen

25 juni 2015

Het watermanagementsysteem van de Centrale Energie Voorziening (CEV) houdt de kwaliteit van het koelwater van de CEV op peil. Vanaf 30 juni worden de leidingen van dit systeem gespoeld. Voldoet de kwaliteit van het koelwater niet, dan bestaat het risico van corrosie-en emulsievorming aan de binnenzijde van leidingen. Door de nu uit te voeren werkzaamheden zorgen we ervoor dat het systeem goed kan functioneren.

Wat merkt u van het spoelen van de leidingen?

Voor aan- en afvoer van spoelwater worden tankwagens gebruikt. In totaal worden er zes tankwagens gebruikt die de komende weken een aantal keren op het bouwterrein van de BAM (gebouw A) worden geplaatst. Het spoelwater wordt met slangen onder de tijdelijke trappen door naar de CEV- ruimte in gebouw B/C geleid.

Verkeerregelaars en toezichthouders begeleiden het transport van de tankwagens op en rondom de Roeterseilandcampus.

Af en toe worden pompen gebruikt om het water in en uit containers op de bouwplaats te pompen om de druk op de slangen te kunnen verlagen. Deze pompen maken beperkt geluid.

Overlast?

Wij verwachten van deze werkzaamheden geen overlast. Wel ziet u medewerkers van de aannemer in en rondom gebouw B/C aan het werk. Voor alle mogelijke calamiteiten, zoals het breken van de slangen (dat weglekken van water zou kunnen veroorzaken), zijn voorzieningen getroffen in het plan van aanpak.

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling