Roeterseilandcampus zorgt voor reuring in de buurt

12 juni 2015

CREA is een echte aanwinst en er is behoefte aan meer fietsvoorzieningen. Deze twee punten komen onder meer naar voren uit een buurtenquête van stadsdeel Centrum onder ondernemers, bewoners en bezoekers van het stadsdeel. Begin 2015 voerde Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) buurtenquêtes uit in opdracht van het stadsdeel. Bijna 3000 mensen, vooral bewoners, gaven hun mening over uiteenlopende onderwerpen die spelen in de twintig verschillende buurten van het centrum. In de Weesperbuurt kwam de uitbreiding van de UvA op Roeterseiland aan bod.

Studenten zorgen voor levendigheid

Het aantal studenten dat voor hun studie naar het gebied komt, is toegenomen en zal de komende jaren verder toenemen. Wat vinden bewoners daarvan? Ruim een derde van de bewoners is daar positief over gestemd, een kwart is niet blij met de toename en ruim een derde heeft een neutrale houding. In de toelichting op de vragen geven veel mensen aan dat ze de levendigheid die studenten met zich meebrengen waarderen. Daarentegen, de hoeveelheid schots en scheef geparkeerde fietsen rondom de Roeterseilandcampus waarderen ze minder. Er moeten meer fietsvoorzieningen komen, zo is het advies. 

x

Fietsvoorzieningen

'Er gebeurt al veel om het stallen van fietsen in goede banen te leiden', zegt Carin Bosboom, omgevingsmanager van de UvA. 'Er zijn onder meer tijdelijk extra fietscoaches ingezet. Zij wijzen studenten de weg naar de diverse parkeergelegenheden. Ook labelen we fietsen met informatie over alternatieve fietsparkeerplekken. En straks, tijdens de entreeweek, voeren we acties onder eerstejaarsstudenten om hen ervan te doordringen dat ze hun fiets op de campus moeten stallen en niet daarbuiten. Met de gemeente hebben we regelmatig overleg en werken we aan structurele oplossingen. Maar behalve de inzet van extra mensen en middelen gaat het ook om een gedragsverandering.'

x

Aantrekkelijk gebied

Uit de enquête blijkt ook dat zestig procent van de bewoners de open stadscampus op het Roeterseiland een aantrekkelijke plek vindt voor studenten, medewerkers én omgeving. Dertig procent staat er neutraal tegenover en acht procent is negatief over de campus. Volgens velen trekt de komst van de Roeterseilandcampus meer horeca en winkeltjes, wat goed is voor de leefbaarheid, levendigheid en dynamiek in het gebied. CREA wordt gezien als een echte aanwinst voor zowel bewoners als studenten. Ook is de verwachting dat er door de komst van de campus meer geïnvesteerd zal worden in openbaar vervoer en openbare ruimte. 

Jaarlijkse enquête

Kiki Lauterslager, senior medewerker Vernieuwing stadsdeel Centrum, legt uit dat de buurtenquêtes jaarlijks worden herhaald voor het gebiedsgericht werken. 'De resultaten van de enquêtes vormen input voor de gemeentelijke jaarplannen per buurt. 'In de Plantage- en Weesperbuurt neemt de gemeente bijvoorbeeld maatregelen om het fietsverkeer beter te reguleren. Zo is in de Sarphatistraat ter hoogte van de Pancrasstraat een veiliger oversteek gerealiseerd.'

Voor meer informatie over gebiedsgericht werken en de rapportages van de buurtenquête www.centrum.amsterdam.nl

x

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling