Verwijderen steiger kant Turfdraagsterpad

16 december 2014

Het herstellen van de gevel van het pand aan het Turfdraagsterpad (BG2) loopt volgens planning. Aan de kant van het Turfdraagsterpad is de gevel bijna klaar, de steiger wordt hier op korte termijn verwijderd.

Opruimen steiger

Op donderdag 18 december wordt het steigerdoek verwijderd en losse materialen, zoals hout en vlonders,  op de steiger opgeruimd. Dit bouwafval wordt dezelfde dag afgevoerd. Helaas lukt dit niet binnen de geldende venstertijden, tussen 7.00 tot 11.00 uur. De afvoer van de container met bouwafval vindt daarom deze dag buiten de venstertijden plaats.

Afbreken steiger

Vanaf vrijdag 19 december start de aannemer met het afbreken van de steiger aan de kant van het Turfdraagsterpad. Voor de kerst is de steiger weg. Het afbreken van de steigers gaat gepaard met geluid. Het is mogelijk dat u hiervan hinder ondervindt.  Op het bouwterrein is onvoldoende plek voor de opslag van de steigerbuizen. Om meer ruimte te maken, plaatst de aannemer een paar bouwhekken aan de kant van het Turfdraagsterpad tijdelijk iets naar voren. Deze situatie duurt van 22 tot en met 24 december. Een deel van het fietsenrek kan deze periode niet worden gebruikt. 

Vervolg herstel gevel

In het nieuwe jaar werkt de aannemer verder aan het herstel van gevels aan de Grimburgwalkant en de kopse kanten van het pand. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in de eerste helft van februari klaar. Dan worden ook de overige steigers verwijderd. 

Vragen

We proberen eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Toch is het mogelijk dat u als gevolg van de werkzaamheden hinder ondervindt. Wij vragen hiervoor uw begrip. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Chérie van der Meer, omgevingsmanager Binnenstadscampus, omgevingsmanager-binnenstad@uva.nl of 020 525 7724.

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling