Werkzaamheden balkon BG5

Vendelstraat 7

17 augustus 2017

In één van de balkons van het gebouw BG5, Vendelstraat 7, is scheurvorming aangetroffen. De scheurvorming dient uit veiligheidsoverwegingen te worden hersteld.

Afgelopen maandag is gestart met de herstelwerkzaamheden, waarvoor een steiger is geplaatst. Deze werkzaamheden zullen ongeveer twee weken in beslag nemen. De aannemer zal op werkdagen niet vóór 08.00 uur beginnen met overlastgevende activiteiten. 

Daarna dient te worden onderzocht of er nog aanvullende werkzaamheden nodig zijn. Indien dit het geval is dan duurt het nog ca. twee weken langer. Zodra bekend is of eventuele aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn, zal dit webbericht worden aangepast.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met omgevingsmanager-binnenstad@uva.nl.
 

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling