'De oplevering van het pand aan het Turfdraagsterpad is in zicht'

5 maart 2015

De oplevering van het pand aan het Turfdraagsterpad is in zicht. Ongeveer 50 bouwvakkers van aannemer Friso werken dagelijks in het pand om de geplande oplevering te halen. ‘50 mensen aan het werk op een relatief klein oppervlak is best bijzonder. Zeker als je nagaat dat de bouwplaats heel krap is. Maar ja, dat zijn voorwaarden die passen bij een binnenstedelijk bouwproject.’

Gevel weer zichtbaar

‘Twee weken geleden zijn de steigers aan de kant van de Gimburgwal verwijderd. Dat levert een mooi en herkenbaar plaatje op. De gevel is zo goed als klaar. Op de plek waar voorheen de serre van CREA zat, wordt het natuursteen hersteld en op sommige plekken vernieuwd’, aldus Mulder. 

X

Gevel Grimburwalkant

X

Gevelherstel

X

Oude toegang Grimburgwalkant

De gevel refereert met de geplaatste nieuwe toegangen met roset, aan de tijd van de poliklinieken die hier, aan de Grimburgwalzijde, oorspronkelijk waren gevestigd. ‘Overigens zijn dit geen formele toegangen meer tot het pand. De hoofdingang ligt tegenwoordig aan het Turfdraagsterpad. Vroeger was dit de achterzijde van het pand waar de ingang van het “gesticht voor 60 vrouwenzieken” was gevestigd.’ 

Renovatie trap

Mulder: ‘In het pand staat deze weken de renovatie van de bestaande trap in de planning.  De trap blijft op de plek waar deze bij de verbouwing in 1916 is aangebracht.  Bij die verbetering van het pand is de brede vestibuletrap vervangen door de huidige, inmiddels ook al weer monumentale trappartij.’

X

Monumentale trap

Op de 2e en 3e etage wordt vloerbedekking gelegd en verlichting opgehangen. Op de eerste etage en de begane grond wordt geschilderd. 

 

X

Schilderwerkzaamheden

X

Vloerbedekking zolderverdieping

Inhuizing

Mulder: ‘Na de bouwkundige oplevering volgt de verdere inrichting en inhuizing van het pand.’ Dit duurt ongeveer tot de zomer. Direct daarna wordt het pand in gebruik genomen door medewerkers, studenten en promovendi van Kunstgeschiedenis en Algemene cultuurwetenschappen van de Faculteit der Geesteswetenschappen.   

Werkzaamheden naastgelegen pand

Op korte termijn wordt gestart met werkzaamheden aan het pand naast het toekomstig pand voor Kunstgeschiedenis en Algemene cultuurwetenschappen, BG1. De werkzaamheden in BG1 bestaan onder andere uit het uitbreiden van de technische ruimte. Hiervoor is tijdelijke bestrating aangelegd aan het begin van de bouwplaats aan de Grimburgwalzijde. ‘De planning is om de koelinstallatie medio april te verwijderen. De overige sloopwerkzaamheden zullen zoveel mogelijk voor die tijd worden gepland. Vanaf mei worden er voornamelijk werkzaamheden binnen in het pand uitgevoerd. Voor de zomer moet alles dan afgerond kunnen zijn. Om het net gerenoveerde pand BG2 te beschermen tegen het puin van BG1, plaatsen we de bouwhekken die nu het bouwterrein afschermen tegen of vlak voor de gevel’, aldus Mulder.  

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling