Subsidie voor renovatie pand Turfdraagsterpad

26 januari 2015

Voor de renovatie van het pand aan het Turfdraagsterpad, het toekomstige onderkomen van Kunstgeschiedenis en Algemene Cultuurwetenschappen, heeft de UvA een subsidie van 245.000 euro ontvangen van de Provincie Noord Holland.

Rijksmonument

De UvA deed in 2013 een beroep op de zogenoemde 'Uitvoeringsregeling restauratiesubsidies rijksmonumenten Noord-Holland'. Deze is bedoeld voor rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. De subsidie is toegekend nadat de renovatie al was gestart en de UvA (zodoende) goed inzicht kon geven in de aanpak en onkostenspecificatie. 'Het gebouw wordt naar hedendaagse eisen aangepast met behoud van onder meer de monumentale trap, de gevels, de ramen en het dak. Dit was belangrijk voor de provincie', aldus Hans Mulder, projectleider van de renovatie.  

 

Zolder van het gebouw

Stimulans

Volgens de provincie is er een grote behoefte aan subsidie voor restauratieprojecten, zoals blijkt uit de vele subsidieaanvragen die ze de afgelopen jaren heeft gehonoreerd. De regeling stimuleert eigenaren van monumenten om deze in stand te houden en geeft een impuls aan de economie, vooral de bouwsector. Noord-Holland heeft de meeste rijksmonumenten van de in totaal 50.000 rijksmonumenten in Nederland.

Binnenstadscampus

Mulder: ‘De renovatie wordt eind maart afgerond. Het toekomstig onderkomen voor Kunstgeschiedenis en Algemene Cultuurwetenschappen is het eerste gebouw dat op het Binnengasthuisterrein wordt opgeleverd. Daarmee is de nieuwe Binnenstadscampus weer een stapje dichterbij’.

X

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling