Startbijeenkomst raadpleging locatie nieuwe UB

UB Binnenstadscampus: welke locatie?

16mrt2017 16.00 - 19.30

Evenement

De Universiteitsbibliotheek (UB) komt naar de Binnenstadscampus; het wordt het hart van de campus. Het College van Bestuur (CvB) wil op korte termijn een keuze maken voor de locatie van deze UB: in de Oudemanhuispoort óf op het Binnengasthuisterrein (de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis).

Raadpleging: wat vind jij belangrijk aan de nieuwe UB?

Er is voor beide locaties een schetsontwerp gemaakt op basis van de wensen en behoeften van de directe gebruikers. Om tot een juiste keuze voor een locatie te komen, wil het CvB alle medewerkers en studenten van de UvA raadplegen. Wat vind jij belangrijk aan de nieuwe UB op de Binnenstadscampus? 

Programma

Geert ten Dam en Kees van Ast (CvB), Maria Heijne (UB), Gerard Nijsten (FGw) en Cees van der Wolf (HuisvestingsOntwikkeling) beantwoorden tijdens deze bijeenkomst alle vragen over de UB op de Binnenstadscampus en het proces rondom de raadpleging. 

 16.00 uur  Inloop en opening tentoonstelling
 16.30 uur  Opening raadpleging door Geert ten Dam
 17.00 uur  Gelegenheid voor vragen en reacties
 18.00 uur  Officieel einde
 18.00 - 19.30  Uitloop en mogelijkheid tot bezoek  tentoonstelling

Hou de website in de gaten voor meer informatie. Hier wordt de komende weken nadere toelichting gegeven over de ontwerpen, de presentaties van architecten en focusgroepen voor inhoudlijke verdieping.

Locatie: VOX-POP (voormalig Service- en Informatiecentrum)

X

VOX-POP

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling