Voorzieningen UB Binnengasthuisterrein

De UB biedt straks alle benodigde voorzieningen en functies voor studenten en medewerkers om rustig te kunnen werken en studeren.

Door de directe gebruikers is de afgeopen jaren een programma van eisen opgesteld voor de UB. Onder andere onderstaande punten staan hierin opgenomen:

 • 7 km collectie in open opstelling: boeken, audio, video, films, tijdschriften en natuurlijk ook digitale informatie; 
 • In totaal komen er 950 studieplaatsen met eigentijdse ICT-voorzieningen, zowel bij de collecties als in aparte studiezalen en projectkamers; 
 • 80 werkplekken; kleine en grote werkgroepruimtes, individuele studiekamertjes en studieplaatsen voor het inzien van de collectie op speciale mediadragers;
 • Expositieruimten;
 • Een kantine;
 • Een fietsenstalling. 

Fietsenstalling

Een belangrijk onderdeel van de UB op het Binnengasthuisterrein is de fietsenstalling onder de Tweede Chirurgische kliniek. Een luie hellingbaan vanaf de Vendelstraat leidt naar de fietsenstalling. De stalling biedt ruimte aan circa 950 fietsen en is niet alleen voor bezoekers van de UB Binnenstad maar ook voor medewerkers en studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen in de omringende gebouwen.

Maatregelen leefbaarheid

In het ontwerp van de fietsentree worden leefbaarheidsmaatregelen opgenomen:

 • om te zorgen voor een goede en veilige doorstroming van de fietsers wordt er voor de entree een grote zone gerealiseerd waar fietsers kunnen wachten;
 • de ruimte rondom de fietsentree krijgt een groene inrichting;
 • stadsdeel Centrum heeft de werkgroep ‘Openbare ruimte en leefbaarheid’ opgericht. In deze werkgroep wordt samen met bewoners en de UvA gekeken naar de wensen ten aanzien van de herinrichting en de leefbaarheid van het Binnengasthuisterrein. 

Om eventuele geluidshinder zoveel mogelijk te beperken wordt:

 • de fietsentree volledig overkapt met isolerend materiaal;
 • aan de binnenzijde een geluidsabsorberende afwerking aangebracht.

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling

15 december 2016