In de media

De raadpleging van de academische gemeenschap over de locatiekeuze van de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) vond plaats tussen 16 maart en 13 april 2017. Op 23 mei resulteerde dit in een voorgenomen besluit voor de bibliotheek in de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis (BG13/14). Op 18 juli 2017 werd door het College van Bestuur, na instemming van de medezeggenschapsraden, het definitieve besluit genomen de bibliotheek op deze locatie te bouwen. Voor de bouw op deze locatie is ook een omgevingsvergunning verkregen. Hieronder zie je een overzicht van wat er sinds maart in de media is verschenen omtrent de bouw van de UB.

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling

1 augustus 2017