De bijenkorf van de universiteit

Interview Maria Heijne, Directeur Bibliotheek UvA/HvA

‛Een bibliotheek fungeert eigenlijk als een bijenkorf. Dat zie je in de UB aan het Singel en het Libary Learning Centre op de Roeterseilandcampus. Bibliotheken zijn plaatsen waar studenten studeren, collecties gebruiken, elkaar ontmoeten, lang verblijven en waar ook andere activiteiten worden georganiseerd zoals symposia en congressen. Die ontwikkeling zie je volop bij universiteiten in het buitenland. De nieuwe UB heeft die functie straks ook, voor de hele universiteit.’

Aan het woord is Maria Heijne, directeur van de Universiteitsbibliotheek. Zij vindt de ontwikkeling van campussen belangrijk. ‛Voor de UvA is de Binnenstadscampus, een karakteristieke campus. Daar hoort een belangrijke voorziening als de UB bij.’

Scenario A: Binnengasthuisterrein

‛Het voordeel van het plan voor het Binnengasthuisterrein is juist, dat het hier alleen om een zelfstandig bibliotheekgebouw gaat. En die bibliotheek, in de voormalige Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis, bevindt zich midden op de campus. Daardoor blijft het er ook 's avonds en in het weekend levendig. Architecten MVSA en van Stigt hebben in deze bibliotheek juist de intimiteit behouden door van de oude ziekenzalen, kleine studiezalen met hoge boekenwanden te maken. Met dit ontwerp kunnen we in principe zo aan de slag, alle vergunningen zijn rond.’

Scenario B: Oudemanhuispoort

‛De Oudemanhuispoort is natuurlijk een plek die iedereen kent en waar veel mensen warme gevoelens bij hebben, ook alumni. Dat hier behalve een bibliotheek ook veel onderwijszalen komen kan een voordeel zijn. Daardoor zijn er dagelijks veel studenten in het gebouw, die automatisch de UB zullen bezoeken. Dit ontwerp voorziet in grote bibliotheekzalen en de tuin blijft behouden. Het ontwerp moet nog wel nader uitgewerkt worden.’

Inspraak

Heijne vertelt dat inspraak niet nieuw is. ‛Mensen zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de plannen voor een nieuwe UB. Bewoners, gemeente, medewerkers en studenten. Dat is natuurlijk  uitermate belangrijk voor het draagvlak. Zo hebben we ooit een UB-nacht georganiseerd waarin we moodboards lieten maken door studenten. De ideeën die daaruit voortkwamen, zijn meegenomen in het Programma van Eisen. Ik hoop dan ook dat de raadpleging een positieve bijdrage levert aan het vervolg: de realisatie van een mooie UB op de Binnenstadscampus.’

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling

27 maart 2017