Toekomstbestendige campus maak je samen

Interview Kees van Ast, interim lid College van Bestuur

‛We willen de Binnenstadscampus en de Universiteitsbibliotheek zo passend mogelijk maken voor gebruikers’, zegt Kees van Ast, interim portefeuillehouder Financiën en Bedrijfsvoering van het College van Bestuur (CvB). Hij roept de academische gemeenschap op om daarvoor input te geven.

Uit ervaring weet Van Ast dat het verstandig is om de ideeën en wensen mee te nemen van de toekomstige gebruikers. ‛Dan krijg je gebouwen die voor hen goed aanvoelen en waar ze graag komen. Het is dus belangrijk om die wensen te inventariseren. Vervolgens moeten we kijken wat binnen de mogelijkheden past. Zo kom je samen tot een goede invulling van de campus.’

Historische plek

De UvA streeft volgens Van Ast naar een toekomstbestendige campus. ‛De Binnenstadscampus moet een aansprekende en levendige campus worden met congresruimtes, musea en een theater. Een plek waar allerlei activiteiten worden georganiseerd, ook in wisselwerking met de stad. Onderdeel is een goed geoutilleerde, moderne bibliotheek, die er weliswaar primair is voor studenten en medewerkers van de UvA, maar die ook open staat voor een breder publiek. Het feit dat die bibliotheek is gekoppeld aan de FGw, is een bijzondere combinatie. En dat op de geboortegrond van de UvA, een historische plek.’

Geen voorkeur

Van Ast heeft geen voorkeur voor een van de twee scenario's. ‛Daar is de raadpleging juist voor.’ De UvA wil de Binnenstadscampus, met een centrale plek voor een universiteitsbrede bibliotheek, afronden. ‛Dat gaat de komende vijf tot zeven jaar gebeuren. Wij hopen dat de academische gemeenschap volop meedenkt. Want de keuzes die we nu maken over wat waar komt, liggen na de uitvoering voor een lange tijd vast.’ Het CvB beoordeelt straks het advies van de toetscommissie en stuurgroep dat volgt uit de raadpleging. ‛We zullen alle voor- en nadelen van de twee scenario's zorgvuldig wegen en kijken wat past binnen de planning en de financiën van de UvA.’

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling

27 maart 2017