Interviews

Hoe leeft de locatiekeuze voor de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) binnen de universiteit? Verschillende directeuren en twee collegeleden geven hun visie op de nieuwe UB.

Universiteit van Amsterdam

Geert ten Dam, Voorzitter College van Bestuur

Veelzijdige input is van belang

‛Een gebruiker kijkt anders naar een ontwerp dan een architect of stedenbouwkundige en ziet andere dingen. Input die van grote meerwaarde is.’ Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur van de UvA, hoopt dan ook dat de raadpleging van de academische gemeenschap verrassende inzichten oplevert.

Lees het hele interview met Geert ten Dam.

Kees van Ast

Kees van Ast, interim lid College van Bestuur

Toekomstbestendige campus maak je samen

‛We willen de Binnenstadscampus en de Universiteitsbibliotheek zo passend mogelijk maken voor gebruikers’, zegt Kees van Ast, interim portefeuillehouder Financiën en Bedrijfsvoering van het College van Bestuur. Hij roept de academische gemeenschap op om daarvoor input te geven. 

Lees het hele interview met Kees van Ast.

X

Cees van der Wolf, Directeur HuisvestingsOntwikkeling (UvA) / Bureau Nieuwbouw (HvA)

Denk mee over de locatie van de UB

‛Een prettig leef- en verblijfsgebied voor iedereen, dat is waar we naartoe willen.’ Cees van der Wolf, directeur HuisvestingsOntwikkeling van de UvA, schetst een toekomstbeeld van een levendig universiteitskwartier met een nieuwe Universiteitsbibliotheek, direct naast het Rokin.

Lees het hele interview met Cees van der Wolf.

X

Maria Heijne, Directeur Bibliotheek UvA / HvA

De bijenkorf van de universiteit

‛Een bibliotheek fungeert eigenlijk als een bijenkorf. Dat zie je in de Universiteitsbibliotheek (UB) aan het Singel en het Libary Learning Centre op de Roeterseilandcampus. Bibliotheken zijn plaatsen waar studenten studeren, collecties gebruiken, elkaar ontmoeten, lang verblijven en waar ook andere activiteiten worden georganiseerd zoals symposia en congressen. Die ontwikkeling zie je volop bij universiteiten in het buitenland. De nieuwe UB heeft die functie straks ook, voor de hele universiteit.’

Lees het hele interview met Maria Heijne.

Fred Weerman

Fred Weerman, Decaan Faculteit der Geesteswetenschappen

Keuze maken heeft prioriteit

‛Beide locaties voor de Universiteitsbibliotheek zijn me even lief. Wat mij betreft is het belangrijkste dat we snel tot een keuze komen’, zegt Fred Weerman, decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen. 

Lees het hele interview met Fred Weerman.

Gerard Nijsten

Gerard Nijsten, Directeur Bedrijfsvoering Faculteit der Geesteswetenschappen

UB centraal in FGw-hub

‛De Binnenstadscampus is een geesteswetenschappelijke hub van het Rokin tot halverwege de Kloveniersburgwal, waarmee we ons kunnen meten met veel universiteiten in de wereld. Uniek in Nederland door de combinatie van universiteit, collecties, musea en instituten zoals die van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.’ Gerard Nijsten, als directeur bedrijfsvoering FGw ook verantwoordelijk voor de portefeuille huisvesting, ziet het helemaal voor zich.

Lees het hele interview met Gerard Nijsten.

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling

10 april 2017