Veelzijdige input is van belang

Interview met Geert ten Dam, Voorzitter College van Bestuur

‛Een gebruiker kijkt anders naar een ontwerp dan een architect of stedenbouwkundige en ziet andere dingen. Input die van grote meerwaarde is.’ Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur van de UvA, hoopt dan ook dat de raadpleging van de academische gemeenschap verrassende inzichten oplevert.

Ten Dam vindt beide ontwerpen, de UB in de Tweede Chirurgische kliniek en het Zusterhuis (scenario A) en de UB in de Oudemanhuispoort (scenario B), ‛mooi en passend in de omgeving’. Zij wil graag dat de hele universiteit deelneemt aan de discussie over de locatie van de Universiteitsbibliotheek en de invulling van de Binnenstadscampus. ‛Ik hoop op betrokkenheid en veelzijdige, rijke input. Die zullen we meenemen in het besluit.’

Thuis voelen

De voorzitter van het college vindt het vooral belangrijk dat het een UB wordt voor de hele universiteit. ‛Natuurlijk, het is ook een bibliotheek voor de collecties van de Faculteit der Geesteswetenschappen, maar studenten en medewerkers van alle faculteiten moeten zich er thuis voelen. Deze UB vervangt de UB Singel en heeft een centrale functie voor de hele UvA.’ Ze herhaalt graag nog eens, dat het een illusie is om te denken dat de UB op de Singel met een likje verf weer voldoet. ‛Het gebouw is volledig uit de tijd. Bovendien, de gemeente gedoogt alle fietsen omdat we weggaan. Maar als we blijven, eist zij een ondergrondse stalling. Het hoofdstuk Singel moeten we nu echt afsluiten.’

Verbondenheid

Ten Dam zegt dat het qua kosten niet veel uitmaakt of je voor scenario A of B kiest. ‛De kosten voor de realisatie van de totale campus zijn in beide gevallen ongeveer gelijk.’ De Binnenstadscampus is de laatste van de vier UvA campussen. ‛Een bijzondere campus omdat de wortels van de UvA in de binnenstad liggen. In de Agnietenkapel gaven Barlaeus en Vossius 385 jaar geleden de eerste colleges. Met een nieuwe Binnenstadscampus komt onze verbondenheid met de stad ook tot uitdrukking.’ Er wordt al 25 jaar over een nieuwe UB gesproken. ‛We gaan nu de knoop doorhakken. Daarbij doen we ons voordeel met de input vanuit de academische gemeenschap. Over een aantal jaren staat er een mooie UB op een mooie campus.’

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling

27 maart 2017