Denk mee over de locatie van de UB

Interview Cees van der Wolf, Directeur HuisvestingsOntwikkeling (UvA) / Bureau Nieuwbouw (HvA)

‛Een prettig leef- en verblijfsgebied voor iedereen, dat is waar we naartoe willen.’ Cees van der Wolf, directeur HuisvestingsOntwikkeling van de UvA, schetst een toekomstbeeld van een levendig universiteitskwartier met een nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB), direct naast het Rokin.

‛Een gebied waar veel studenten zijn en beweging is, maar waar ook de rust heerst van weleer, toen het nog kloostercomplexen waren. We hebben de kans om dit gebied fiets- en autoluw te maken met veel groen, zeker ook op het Binnengasthuisterrein. De fietsen van studenten, medewerkers en omwonenden staan voortaan in stallingen onder de gebouwen.’ Tot nu toe is de Binnenstadscampus volgens Van der Wolf misschien vooral gezien als de plek voor de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) en de UB, maar het heeft een grotere potentie, het is een belangrijk gezicht van de UvA. 

Keuze

De nieuwe UB herbergt uiteraard de collecties van de FGw, maar heeft door haar locatie in de historische binnenstad, een aanzuigende werking op studenten van andere campussen en hoge scholen. ‛Daarom kan de hele academische gemeenschap - studenten en medewerkers - meedenken over de locatiekeuze en dat is bijzonder’, zegt Van der Wolf, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Binnenstadscampus. Een raadpleging die tegelijkertijd ook een verkenning is: hoe maken we de bibliotheek toekomstbestendig? En hoe bouwen we een future proof campus, die ruimte biedt aan een community van onderwijs, onderzoek en start-ups?

Scenario's

Van der Wolf vindt beide ontwerpen voor de UB de moeite waard en zegt dat beide in het hart van Amsterdam gerealiseerd kunnen worden. ‛In het ontwerp van MVSA en Van Stigt is het binnenhof van de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis) vrijwel geheel overdekt met een geweldig dak als eyecatcher. Hierdoor ontstaat een atrium waar je kunt studeren, elkaar kunt ontmoeten en evenementen kunt organiseren. Het ontwerp voor de Oudemanhuispoort van Grosveld van der Velde is multifunctioneel want er komen ook nog onderwijszalen en kantoorplekken.’

In gesprek

Het is belangrijk dat de hoofdgebruikers, studenten en medewerkers, tevreden zijn. ‛Dus we willen weten of we het goede doen. Ik hoop dan ook dat mensen zich getriggerd voelen om mee te denken over de ontwikkeling van de Binnenstadscampus met een nieuwe, toekomstbestendige bibliotheek. Daarover moeten we met elkaar in gesprek, zodat we een mooi universiteitskwartier kunnen realiseren.’

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling

27 maart 2017