Allard Pierson Museum

Het Allard Pierson Museum is het archeologiemuseum van de Universiteit van Amsterdam.

Het museum bestaat al sinds 1934 als onderdeel van de Universiteit van Amsterdam en is gehuisvest in het voormalige hoofdgebouw van De Nederlandsche Bank.

Het Allard Pierson Museum toont de betekenis van oude beschavingen voor de hedendaagse Europese cultuur op een actuele en uitdagende manier. Dat doen ze voor een zo groot mogelijk geïnteresseerd publiek, aan de hand van een archeologische topcollectie en in samenwerking met collega-instellingen, talentvolle studenten en excellente onderzoekers.

X

26 augustus 2014