Campusknooppunt Binnenstad

De UvA realiseert op dit moment het 'campusknooppunt ICTS' in BG3, aan de Binnengasthuisstraat 9. Dit knooppunt wordt een belangrijke ICT-voorziening en vormt straks de ‘aorta’ van de UvA-netwerkvoorziening.

Waar komt het knooppunt?

Het campusknoopunt wordt gerealiseerd op de tweede etage van BG3. In de kelder, etage -1, komt een noodstroomaggregaat te staan. Daarnaast komt er een DryCool-unit op het dak van BG3. Deze unit voorziet in de klimaatregeling in de ruimte van het ICT-knooppunt, met name voor koeling.

Werkzaamheden

Veel van de werkzaamheden vinden binnenpandig plaats. Sloop behoort tot de werkzaamheden, waar mogelijk enige geluidshinder door kan ontstaan. Er wordt naar gestreefd de geluidsoverlast tot een minimum te beperken.

Daarna zal ICTS de MER-ruimte gaan inrichten, dit is de 'Main Equipment Room', waarin de centrale ICT-apparatuur (servers) van het gebouw wordt geplaatst. Dit zal geen overlast met zich meebrengen.

Planning 2017

Datum  Actie Toevoeging Gereed
juli  Sloopwerkzaamheden Binnenpandige werkzaamheden. 1 sept
21 aug Inpandige werkzaamheden BG3 Geeft geen geluidshinder. 25 aug
wk 35 Laswerkzaamheden Het betreft hier laswerkzaamheden voor glasvezels. 28 aug
wk 36 Buitenpandige werkzaamheden Koppelwerk bestaande HDPE + plaatsen handhole Vendelstraat.  
wk 37 Testen NSA I.v.m geluidshinder buiten kanrtooruren. wk 37
wk 41 Werkzaamheden buitenruimte In- en uitblazen Multi Mode-kabels + tubes. Dit geeft geluidshinder. 8 sept
18 sept Werkzaamheden buitenruimte Start aanleg nieuw tracé + maken nieuwe invoeringen (inclusief eigenterrein nabij OTM149).  
18 sept Bouw inpandige wanden Dit kan mogelijk enige binnenpandige overlast met zich meebrengen. Bouwkraan in buitenruimte. 24 sept
25 sept Werkzaamheden buitenruimte Aanleg nieuw tracé (inclusief eigenterrein nabij OTM149). Graafwerk kan enige overlast opleveren. 29 sept
9 okt Laswerkzaamheden   13 okt
wk 42/43 Werkzaamheden buitenruimte Aanleg nieuw tracé (vanaf langs Oudemanhuispoort , Spinhuis en Oost-Indiehuis en Bushuis) wk 45
v.a. Q3 Verbinden netwerk aan campusknooppunt Buitenpandige werkzaamheden (geen overlast). N.B.

Werktijden

De aannemer werkt op werkdagen vanaf 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur. Calamiteiten voor of na deze tijd kunnen worden gemeld via huisvestingsontwikkeling@uva.nl. 

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling

15 september 2017