Actuele ontwikkelingen plan Binnenstadscampus

Twee locaties Universiteitsbibliotheek

Begin september stelde de stuurgroep dat er op korte termijn een keuze gemaakt moet worden voor de locatie van de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB), in de Oudemanhuispoort of in het Zusterhuis en de Tweede Chirurgische kliniek op het Binnengasthuisterrein. Daarna wordt op basis van de locatie van de UB de invulling van de Binnenstadscampus verder uitgewerkt. 

Raadplegen academische gemeenschap

Om als academische gemeenschap een weloverwogen keuze te kunnen maken voor de locatie van de UB, is het noodzakelijk dat er twee vergelijkbare ontwerpen gemaakt worden. Voor de UB op het Binnengasthuisterrein is er al een uitgewerkt ontwerp. Voor de UB in de Oudemanhuispoort is vorig jaar een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek wordt komende weken een schetsontwerp gemaakt. Volgens de huidige planning worden de twee ontwerpen in het eerste kwartaal 2017 voorgelegd aan de academische gemeenschap. Door middel van verschillende bijeenkomsten en uitingen wordt de academische gemeenschap ge├»nformeerd over de twee mogelijke locaties voor de UB zodat zij daarna een keuze kan maken voor een van de locaties. Het College van Bestuur beslist uiteindelijk over de locatie. 

Vergunningsprocedure UB Binnengasthuisterrein

De plannen voor een UB op het Binnengasthuisterrein liggen er al langer. Voor dit ontwerp zijn in het verleden al verschillende (gemeentelijke) procedures in gang gezet en afgerond. Zo is in de zomer van 2015 de omgevingsvergunning voor de bouw afgegeven. 

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling

15 december 2016