Academisch Medisch Centrum

Het Academisch Medisch Centrum is de medische campus van de UvA. Het AMC, gehuisvest in Stadsdeel Zuidoost richt zich zowel op (medisch) wetenschappelijk onderwijs, opleidingen en onderzoek als op patiëntenzorg. Het AMC wordt op het gebied van de academische geneeskunde gerekend tot de internationale top.

Midden in het werkveld

De campus biedt de opleidingen Geneeskunde en Medische Informatiekunde aan. Studenten zitten hier midden in het werkveld, tussen artsen, verpleegkundigen en patiënten. Vrijwel alle docenten zijn zelf ook arts en voeren geregeld wetenschappelijk onderzoek uit. Het AMC telt bijna 200 hoogleraren binnen allerlei medische disciplines. Jaarlijks promoveren er ruim 300 onderzoekers en verschijnen duizenden AMC-publicaties in (internationale) wetenschappelijke tijdschriften.

X

Samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam

Naast het AMC-pand bevindt zich de Amsterdam School of Health Professions van de Hogeschool van Amsterdam, van waaruit honderden studenten verpleegkundige stages lopen binnen het AMC. De faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam biedt in samenwerking met het AMC een voltijd en een duale verpleegkundige opleiding en paramedische opleidingen aan.

 

Gerenommeerde instellingen in het AMC

Naast de ziekenhuisafdelingen en facultaire afdelingen herbergt het tegenwoordige AMC het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (een KNAW-instelling), de medische afdeling van het Koninklijk Instituut voor de Tropen en het Academisch Psychiatrisch Centrum. Het terrein rond de hoofdgebouwen biedt plaats aan een toenemend aantal ‘spin-offs’: kleine, uit het AMC voortgekomen onderzoeksbedrijven zoals Arthrogen en Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT).

Meer informatie

Voor meer informatie over het Academisch Medisch Centrum kunt u terecht op www.amc.nl.

X

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling

21 maart 2018